Burning
Tesnota
First Man
Transit (Christian Petzold over)
Living the Light — Robby Müller (Claire Pijman over)
Het Instituut

------------------------------
VAN: noa-fenenga@gmail.com op 3/5/09
AAN: marnix-debeaufort@filminstituut.org
ONDERWERP: vraagje

Marnix,

Wat bedoelde je eigenlijk met je opmerking in de kantine dat je 'hier niet alleen alle beslissingen hebt genomen?' Van dat gedoe van jou met die filmproducent uit Engeland heb ik me bewust verre gehouden, dat weet je. Maar je hoeft je vast geen zorgen te maken, je had er toch geen persoonlijk gewin aan? Of wel? Gezien ons speerpunt Internationalisering weet je jouw beslissingen vast te rechtvaardigen. Of ging het daar niet om?

Groet N

------------------------------
AAN: sharley-janucik@filminstituut.org op 3/5/09
VAN: noa-fenenga@filminstituut.org
ONDERWERP: meeting

Dushi,

Zou je voor de vergadering met de onderzoekscommissie wat Australian-chocolate willen halen? Misschien helpt het de serotonine. Waar heb je die rok gevonden, sjiek!

Nxxx

------------------------------
AAN: alle medewerkers van het Filminstituut op 4/5/09
VAN: marnix-debeaufort@filminstituut.org
ONDERWERP: Reorganisatie Filminstituut

Beste collega's,

Na maanden vergaderen met de onderzoekscommissie waarbij consultants van zowel Baker & McKenzie als VODW zijn geraadpleegd, zijn we eindelijk tot een definitief besluit gekomen over hoe ons Filminstituut zal worden ingericht.
Chapeau aan iedereen die zo hard heeft gewerkt!!
Het Filminstituut zal worden opgedeeld in sub-fondsen, zulks in lijn met het beleid van dit PvdA-CU kabinet waarbij nadruk wordt gelegd op dialoog en decentralisatie, hetgeen tot empowerment leidt. Dit houdt in dat er per deelgebied één apart fonds zal komen, met een eigen mandaat en daaraan gekoppeld budget.
De volgende nieuwe fondsen zullen in het leven worden geroepen:
- Het Filmfonds: deze zal zich uitsluitend bezighouden met film.
- Het Documentairefonds: deze zal zich uitsluitend bezighouden met documentaire.
- Het Mengvormfonds: deze zal zich uitsluitend bezighouden met projecten waarbij fictie en non-fictie in elkaar overlopen.
- Het Televisiefonds: deze zal zich uitsluitend bezighouden met dramaproducties bestemd voor televisie en zal bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende publieke omroepen. Het Televisiefonds zal vetorecht krijgen bij de besluitvorming van bovengenoemde drie fondsen. Zulks met het oog op het waarborgen van kwaliteit in de publieke sfeer.
- De Stifo- en COBO-fondsen zullen worden heropgericht. Het kabinet acht een extra kwaliteitstoets van belang. Ook zij zullen vetorecht hebben bij de besluitvorming van eerstgenoemde drie fondsen.
- Het Festivalfonds: deze zal zich uitsluitend bezighouden met festivals.
- Het Distributiefonds: deze zal zich uitsluitend bezighouden met de (rechtvaardige) distributie van films. Zulks wederom met het oog op het waarborgen van kwaliteit in de publieke sfeer.
- De twee huidige producentenclusters zullen als eenheden ophouden te bestaan. Volgens de consultants is gebleken dat producentengroep 1 meer projecten gefinancierd heeft gekregen dan producentengroep 2. Dat kan verklaard worden omdat producentengroep 1 projecten indiende die beter aansloten bij de maatschappelijke tendensen. Toch adviseren de consultants dat eea zou kunnen leiden tot machtsvorming. Omdat een rechtvaardige verdeling van overheidsgelden wenselijk blijft, zullen producenten voortaan in individuele, zelfstandige units opereren.
- Scenaristen en regisseurs komen in de toekomst alleen nog maar in aanmerking voor financiering indien ze een producent hebben. Zo wil de overheid de producenten een steuntje in de rug bieden en helpen het hoofd boven water te houden.
- Wat betreft inhoud zullen de komende vier jaren alleen films worden gefinancierd die een blik werpen op de eigen cultuur, waarbij multiculturaliteit van de eigen cultuur (onder meer hoe de islam een verrijking brengt van onze eigen identiteit) de voorkeur geniet.

Inmiddels kan ik tot mijn vreugde meedelen dat alle mensen die reeds al geruime tijd in de sector werkten voordat het Filminstituut werd opgericht, de voorstellen ondersteunen en direct van start kunnen gaan. Ze hebben nog minstens vijf jaren de tijd alvorens ze met pensioen zullen gaan, sommigen hebben aangegeven hun pensioen te willen uitstellen. Wat een rijkdom aan kennis! Overigens zijn Nederlanders van allochtone afkomst ook zeer welkom om te solliciteren.

------------------------------
AAN:M.hassan@gmail.com
VAN: noa-fenenga@filminstituut.org op 6/5/09
ONDERWERP: gefeliciteerd!

Top dat je directeur wordt van het Filmfonds!! Er is dus nog hoop. Schattie: stand firm, stay true. Ikzelf ben me nog aan het beraden op wat ze me aangeboden hebben.

Noa-xx

------------------------------
AAN: sharley-janucik@filminstituut.org op 6/5/09
VAN: noa-fenenga@filminstituut.org
ONDERWERP: Game Over

Sharley,

Ik vind toch dat ik je dit moet hebben gezegd, al zal het je weinig kunnen schelen vermoedelijk: dat zelfs jij je hebt aangesloten bij het advies aan de Minister over welke functie ik zou moeten bekleden vind ik.... Ik weet niet wat jouw definitie van vriendschap is? In deze sector gelden andere codes, dat kreeg ik snel door. Ik had alleen nog niet gezien dat jij inmiddels geassimileerd bent met die sector.

Succes verder, Noa.

------------------------------
AAN: minister@szw.nl op 6/5/09
VAN: noa-fenenga@filminstituut.org
ONDERWERP: Partir c'est mourir un peu.

Hooggeachte en hooggeleerde, geëerde, meneer de Minister,

Ik heb nagedacht over uw voorstel dat ik plaatsneem in de commissie lange speelfilm van het nieuwe Filmfonds. U zegt daarbij het advies te hebben opgevolgd van mijn artistiek team. Ik heb besloten daar geen gehoor aan te geven.
John de Mol heeft onlangs een privaat filmfinancieringsfonds opgericht en mij gevraagd of ik daar de leiding over wil nemen, hetgeen ik ga doen.
Vroeg ik me af of u me nog twee gunsten zou willen doen:
1. De opbrengsten van de film zumbi, onze enige kassucces van de afgelopen jaren. Zou u deze willen aanwenden ter ondersteuning van Zuid-Afrikaanse filmmakers? Ik denk dat die gelden daar meer tot hun recht komen dan hier. Het zal u politiek gezien ook vast geen windeieren leggen.
2. Marnix heeft op persoonlijke titel fees gefactureerd als 'executive producer'. Ik zou u willen vragen daar geen consequenties aan te verbinden. Ik heb ergere praktijken gezien rondom de besteding van onze overheidsgelden die eigenlijk bestemd waren voor film. Daar zal ik ooit een boek over schrijven. Maakt u zich geen zorgen: dat zal ik pas doen wanneer mijn transformatie tot cynicus volbracht is. U zult dan al lang geen Minister meer zijn. Bovendien moet ik mij nog beraden op vorm, universaliteit is het sleutelwoord niet? En zegt u nou zelf: wie interesseert zich nu werkelijk voor de Nederlandse film behalve de mensen die daar persoonlijk belang bij hebben?

Hoogachtend,
Noa Fenenga

Dit was de laatste aflevering van Het Instituut.top
Artikelen
Action!
Bomen klimmen met James Benning
Distributietitels op het Filmfestival Rotterdam
Filmmaker in Focus: Masahiro Kobayashi Stilstand is dodelijk
De Vierde Generatie Wegbereiders
Het Instituut
Film in flux Magisch raam
Mijn mening 2007 Roemeense zegetocht
What's going on in...?! Reports from Rotterdam and the rest of the world.

Interviews
Carlos Reygadas Pijn in het hart
Fatih Akin Licht, weer en ruimte
Gus Van Sant Vertel eens een verhaal
Jonathan Rosenbaum Een leven in de bioscoop
Marjane Satrapi over PERSEPOLIS Niet zo'n keurig meisje

Rubrieken
Boeken Nul komma nul
Filmbladen Screen en Variety
De geruchtenmachine
Mening
Mijn Mening
De Pers Over
Scherpstellen Antropoloog in eigen land
Thuiskijken
Uitgelicht
Verwacht
World Wide Angle


Recensies
Auf der anderen Seite Twee kisten
THE BAND'S VISIT Spraakverwarring in stoffig dorp
CHARLIE WILSON'S WAR Dallas en Dynasty
CORDERO DE DIOS (LAMB OF GOD) De dictatuur blijft de Argentijnen achtervolgen
IN THE VALLEY OF ELAH Natuurlijk kom je nooit terug
JUNO De walvis in de hoek van de kamer
LUST, CAUTION Seks op de rand van de afgrond
MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO De bloedband wint
NO COUNTRY FOR OLD MEN Zinderend tuig
PARANOID PARK Abrupte sprongen
PERSEPOLIS Rebellie in houtskool
RENDITION Mijn naam is Anwar El-Ibrahimi
STELLET LICHT Minnares onder de Mennonieten
SWEENEY TODD Barbier met vleesmolen
TBS Deed-ie het of deed-ie het niet?
THERE WILL BE BLOOD Zinderend tuig
UNFINISHED SKY Gepimpte Poolse bruid
WE OWN THE NIGHT Tussen twee vuren