Dogman
BlacKkKlansman
3 Faces
Plaire, aimer et courir vite
Laurie Anderson over Chalkroom
Luchtfietsers zonder wekker

LES INVASIONS BARBARES

Canada/Frankrijk, 2003 | Denys Arcand
De babyboom-generatie heeft de leeftijd van terugblikken bereikt. Bernardo Bertolucci (The dreamers), Denys Arcand (Les invasions barbares), Marco Tullio Giordana (La meglio gioventù) en Marco Bellocchio (Buongiorno, notte) keren terug naar de jaren zestig en zeventig. Hoe staat het met het zelfbeeld van de babyboomers?

"Ik maak geen historische film. Ik wil de geest van '68 maar ik wil geen reconstructie." Aldus Bertolucci (64) in een interview over The dreamers. Vraag aan babyboomers wat 'de geest van '68' was en hun ogen beginnen te glimmen. Steevast komen de heldenverhalen, die beginnen met de jaren vijftig. Wat een benauwende tijd! Verstikkend! Spruitjeslucht! Autoritaire ouders! Sadistische onderwijzers! Elke dag naar de kerk! Een niet te harden sociale controle! Overal repressie! Seks? Als je naar een meisje keek, kreeg je al een preek van je vader. Het woord seks bestond trouwens niet. Men sprak over voortplanting. Na deze proloog — nodig om wat komen gaat van de juiste glans te voorzien — komen de jubelverhalen over de jaren zestig. Wat een tijd! Vrijheid! Weg met de autoriteiten! Demonstraties! De revolutie stond op uitbreken. Het establishment — vergeten woord uit de jaren zestig — was in paniek. We demonstreerden tegen de oorlog in Vietnam. Johnson was een moordenaar, maar omdat we dat van de rechter niet mochten roepen, scandeerden we op protestbijeenkomsten John-son mo-le-naar. Geestig? In die tijd noemden we het ludiek. Heb ik het al gehad over de seksuele bevrijding? Wat was het heerlijk neuken in die tijd. Feministen waren er nog niet.
Elke generatie heeft zijn oorlogsverhalen. Als ze geen oorlog heeft meegemaakt, verzint ze er één. De babyboomers hebben van de jaren zestig een oorlogsepos gemaakt. Ze zien zichzelf als verzetsstrijders, die in een felle strijd verwikkeld waren met de gevestigde orde. In werkelijkheid volstond een klein zetje om de samenleving een nieuwe periode in te duwen. De tijd was er rijp voor. De protestgeneratie was het luidruchtige deel van een breed moderniseringsproces.
Elke generatie heeft behoefte aan een vormende mythe. Een Groot Verhaal dat het gevoel geeft bij een generatie te horen. Bij de oudere generatie bestond dat verhaal uit het dappere verzet van het kleine Nederland tegen het nazibeest. Bij de babyboomers vervullen 'de jaren zestig' deze rol. De mythe over het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog is al lang ontmaskerd. Hoe zit het met 'de jaren zestig'? Welk beeld doemt op uit The dreamers, Les invasions barbares, Buongiorno, notte en La meglio gioventù?

Tirades
Houden babyboomers ooit hun mond dicht? Wat kan deze generatie ouwehoeren, pardon, ideologische debatten voeren. Als het woord vlees is geworden, dan wel in deze generatie. Rémy, de hoofdpersoon in Oscarwinnaar Les invasions barbares van Denys Arcand (62), is een exemplarisch voorbeeld. De ex-hoogleraar is terminaal ziek, maar nog staat zijn mond geen seconde stil. In het ziekenhuis in Montréal heeft hij het hoogste woord. Het spuien van opinies lijkt een reflex. Zoals een hond begint te blaffen als hij iets hoort, zo begint hij een polemisch betoog als een mens in zijn buurt komt. Niemand is veilig voor zijn tirades. Tegen een willekeurige verpleegster spuit hij zijn gal over een blinde vlek in het Amerikaanse collectieve geheugen. Weet zij dat de kolonisten in de zestiende en zeventiende eeuw vijftig miljoen indianen hebben vermoord? Miljoenen doden, waaraan 'zelfs niet één holocaustmuseumpje' is gewijd.
Je weet dat je gaat sterven en je windt je op over de Amerikaanse geschiedschrijving. Waarom wil Rémy nog steeds zijn polemische gelijk halen? Doet het er nog iets toe? De treurige waarheid is dat hij niet anders kan. Remy's eindeloze woordenstroom is zijn enige houvast. Zonder woorden is hij verloren. Hij leeft in een verbaal universum. Stilte is zijn vijand. Dat geldt ook voor Theo, Matthew en Isabelle in Bertolucci's The dreamers, dat zich afspeelt in 1968 in Parijs. Tegen de achtergrond van het tumult op straat praten de in een driehoeksrelatie verwikkelde studenten elkaar de oren van de kop. Ze hebben het over film en politiek, maar nooit over zichzelf. Zegt het iets over babyboomers?

Kilte
Les invasions barbares is onbedoeld een grimmige film. Arcand wil dat wij ontroerd raken door de club familieleden en kennissen rond Rémy's ziekbed, maar dat lukt niet met deze nare, kille mensen. Wilde Arcand stiekem afrekenen met de babyboom-generatie? Waarom zouden we van deze zelfingenomen mensen houden? Het ergste is Rémy. Zijn hele leven heeft hij zijn pik niet in bedwang kunnen houden. Koketterend noemt hij zich 'een socialistische, hedonistische geilaard'. Later heeft hij het over 'een sensuele socialist'. Lege woorden. Vijftien jaar geleden vond zijn vrouw het genoeg en scheidde ze van hem. Met twee ex-minnaressen staat zij nu aan zijn sterfbed. Waarom? Niemand is uit liefde gekomen. Waarschijnlijk dreef medelijden hen.
Dat geldt zeker voor Rémy's enige zoon Sébastien, een steenrijke beurshandelaar in Londen. Vader en zoon kunnen elkaar niet luchten of zien. Sébastien ziet zijn vader als een mooi pratende egoïst. Rémy noemt zijn zoon een 'puriteinse kapitalist' — dieper kan een mens in de ogen van de babyboomer niet vallen. Hij dankt het wel aan zijn zoon dat hij een betere kamer krijgt in het ziekenhuis. Ook zorgt Sébastien ervoor dat hij illegaal morfine krijgt. Ook regelt hij dat zijn vader temidden van zijn 'dierbaren' kan sterven in een mooi huis. De 'puriteinse kapitalist' laat zijn vader niet aan zijn lot over, maar een blijk van waardering kan er bij zijn vader niet af. Rémy behoort tot de mensen die hun gevoelens zo lang hebben verborgen achter ironie en cynisme, dat er niets meer van over is. Achter de façade staren we in een gapende leegte.

Schlagers
Rémy en de babyboomers om hem heen komen uit de tijd dat 'alles moest kunnen'. Het huwelijk was een benauwde vesting. Hoe meer seksuele ervaringen, hoe rijker het leven. Waarom de liefde niet bedreven buiten de echtelijke sponde? Weg met de burgerlijkheid, iedereen maximaal genot! Maar hoe liefdevol was de vrije liefde? Was het meer dan een legitimatie om rond te kunnen neuken? "Op een kind zal het wel een gore indruk hebben gemaakt, maar wij noemden het seksuele bevrijding", zegt Rémy in een zeldzaam moment van zelfreflectie. Woog het plezier op tegen het aangerichte verdriet? Les invasions barbares toont de puinhoop die Rémy's seksuele bevrijding heeft opgeleverd. Is er een begrip dat meer misverstanden heeft opgeroepen?
The dreamers keert terug naar de oertijd van de seksuele bevrijding. Terugblikkend zien we de kiem van het misverstand over de vrije liefde. Theo, Matthew en Isabelle denken dat zij zonder verplichtingen van elkaar kunnen houden. Terwijl ze denken dat ze gelukkig zijn, zien wij Matthew steeds ongelukkiger worden. Het staat van het begin af aan vast dat de driehoeksverhouding zal mislukken. Toegegeven: dat is onvermijdelijk in deze film, omdat Theo en Isabelle broer en zus zijn. The dreamers is een incestueuze versie van François Truffauts Jules et Jim. Net als in die film kijken we naar drie naïevelingen, die de liefde naar hun hand denken te kunnen zetten. Natuurlijk betalen ze een prijs voor hun romantische luchtfietserij.
Een leven bouw je niet op de moraal van schlagers", zegt Sébastiens vrouw in Les invasions barbares tegen Rémy. Haar ouders hadden de mond vol van liefde, maar gingen wel scheiden. Voor het eerst heeft Rémy geen weerwoord. Even lijkt hij te beseffen dat vooral kinderen onder echtscheiding lijden. Even lijkt de narcist zich in zijn zoon te kunnen verplaatsen. Het is snel voorbij. Zijn woorden vullen alweer de kamer.

Ismes
Babyboomers zijn de generatie van de vergissingen; de generatie die overal bakzeil haalde. De vrije liefde bleek niet te bestaan, maar echtscheiding wel. Naast een slagveld in de liefde richtten zij een ideologische puinhoop aan. Waar komt de liefde van de babyboom-generatie voor 'ismes' — het liefst totalitaire — toch vandaan? In Les invasions barbares memoreren Rémy's vrienden rond zijn sterfbed alle 'ismes' uit hun leven: marxisme-leninisme, maoïsme, socialisme, situationisme, structuralisme, deconstructivisme en existentialisme. "Is er één 'isme' dat we niet hebben aanbeden?" vraagt een van hen retorisch.
De liefde voor 'ismes' moest wel leiden tot ontsporingen. Een tragisch voorbeeld is de ontvoering van Aldo Moro door de Rode Brigades in 1978 in Italië. Marco Belocchio (64) schetst in Buongiorno, notte de relatie tussen de ontvoerders en Moro. Na vijfenvijftig dagen gevangenschap werd de leider van de Christen Democratische Partij vermoord. Belocchio legt de nadruk op de irrationele denkwijze van de terroristen, die niet zien dat de ontvoering politiek contraproductief is. Ze reageren oprecht verbaasd als de hele Italiaanse samenleving zich geschokt toont. "Waarom komen de arbeiders niet in opstand?" vraagt een van hen zich af. Toekomstige historici zullen de daad op waarde weten te schatten, denken ze: "Wat vandaag ondenkbaar krankzinnig en onmenselijk lijkt, zal later worden beschouwd als heroïsch."
Moro moet worden gedood omwille van de klassenstrijd. Dat hij een aardige vent is doet er niet toe. Het doel heiligt alle middelen, zegt de leider. "Er zijn geen grenzen in een revolutie. Alles is toegestaan. Zelfs het vermoorden van je moeder in naam van de proletarische overwinning." Een van de terroristen maakt zich drukker om een door een kat bedreigde kanarie dan om het leven van Moro.

Figuranten
Met een verleden van ideologisch onbenul en grenzeloze naïviteit over seks en liefde heeft de babyboom-generatie geen reden zich op de borst te slaan. Zou je denken. In werkelijkheid ziet men zich als de idealistische generatie, die op de bres stond voor vrijheid. In de woorden van Bertolucci: "Er was een mate van hoop in jonge mensen die we niet eerder hadden gezien en ook niet meer zouden zien. De poging om in de toekomst en de vrijheid te duiken was geweldig. Het was de laatste keer dat er zo iets idealistisch en utopisch is gebeurd."
Moeten we onder de indruk zijn? Het idealisme en utopisme van de babyboomers stond een onbevooroordeelde blik op de werkelijkheid in de weg. Men steunde totalitaire regimes en verheerlijkte leiders als Mao en Castro. Er heerste intellectuele luiheid en zelfgenoegzaamheid. Een voorbeeld ervan is Theo in The dreamers. In een discussie met Matthew betoont hij zich lyrisch over de Culturele Revolutie in China. Hij ziet Mao's sprong voorwaarts als een geweldige epische film, waarin de massa nu eens niet met geweren maar met boeken loopt. Matthew, de verstandigste van de drie, corrigeert hem: valt het Theo niet op dat iedereen met hetzelfde boekje zwaait? Ze hebben allemaal Mao's rode boekje. Theo's epische film is een door Mao geregisseerd spektakel met uitsluitend figuranten.
Ook in La meglio gioventù van Marco Tullio Giordana (53) maakt idealisme blind. Babyboomer Matteo ontvoert uit woede over de slechte behandeling een psychiatrische patiënte uit een inrichting. Zijn impulsieve daad leidt tot niets, uiteindelijk belandt de vrouw in nog slechtere omstandigheden.
Bertolucci betreurt dat het utopisme van de babyboomers is verdwenen. Het ontneemt jongeren "de kans deel uit te maken van grote ambitieuze dromen over de verandering van de wereld". Heeft de wereld niet genoeg geleden onder grote dromen? Het is tijd om wakker te worden.

Jos van der Burg

La meglio gioventù is nog te zien in de filmtheaters. Buonogiorno, notte gaat in november in première.top
LES INVASIONS BARBARES

April 2004 #254

Productie
Daniel Louis
Denise Robert
Regie en scenario
Denys Arcand
Camera
Guy Dufaux
Montage
Isabelle Dedieu
Art direction
Caroline Alder
Muziek
Pierre Aviat
Met
Rémy Girard
Stéphane Rousseau
Dorothée Berryman
Louise Portal
Yves Jacques

Kleur, 99 minuten

Distributie
Paradiso Entertainment
Te zien
vanaf 6 mei

Regisseurindex


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


A

Wim van der Aar All You Need is Me
Wim van der Aar De Van Waveren Tapes
Jamel Aattache Fighting fish
Aktan Abdikalikov DE AAP
Aktan Abdikalikov BESHKEMPIR
Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy RUMBA
Daniel Abma Transit Havana
Jim Abrahams MAFIA!
Anna Abrahams SOTSGOROD, STEDEN VOOR DE HEILSTAAT
Lenny Abrahamson ADAM & PAUL
Lenny Abrahamson Frank (Lenny Abrahamson over)
Lenny Abrahamson GARAGE
Lenny Abrahamson Room
Marina Abramovic, Matthew Barney, Marco Brambilla, Larry Clark, Gaspar Noé, Richard Prince, Sam Taylor Wood DESTRICTED
J.J. Abrams MISSION: IMPOSSIBLE 3
J.J. Abrams STAR TREK
J.J. Abrams Star Trek Into Darkness
J.J. Abrams Star Wars: The Force Awakens
J.J. Abrams Super 8
Neil Abramson THE RINGMASTER
Alê Abreu The Boy and the World
Alê Abreu O Menino e o Mundo
Naji Abu Nowar Theeb
Hany Abu-Assad HET 14E KIPPETJE
Hany Abu-Assad The Idol
Hany Abu-Assad The Mountain Between Us
Hany Abu-Assad Omar
Hany Abu-Assad PARADISE NOW
Thomas Acda Oh Baby
César Acevedo La tierra y la sombra
Jon Acevski FREDDY THE FROG
Mona Achache LE HÉRISSON
Laurent Achard PLUS QU'HIER, MOINS QUE DEMAIN
Irma Achten BABS
Irma Achten BELLE (Irma Achten)
Irma Achten MARIE ANTOINETTE IS NIET DOOD
Shane Acker 9
Robert Allan Ackerman THE RAMEN GIRL
Robert Allan Ackerman SAFE PASSAGE
Adachi Masao Artist of Fasting (IFFR Deep Focus Adachi Masao)
Olivier Adam, Philippe Lioret, Emmanuel Courcol WELCOME
Marcus Adams LONG TIME DEAD
Andrew Adamson THE CHRONICLES OF NARNIA — THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE
Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon SHREK 2
Andrew Adamson, Vicky Jenson SHREK
Maren Ade Toni Erdmann
Adel Adelson Sint & Diego en de Magische Bron van Myra
Adel Adelson, Aram Tatu Heksen bestaan niet
Duane Adler Make Your Move
Carine Adler UNDER THE SKIN (Carine Adler)
Nikhil Advani CHANDNI CHOWK TO CHINA
Ben Affleck Argo
Ben Affleck GONE BABY GONE
Ben Affleck Live By Night
Ben Affleck THE TOWN
Rozemyn Afman Hollywood Banker
Alejandro Agresti BUENOS AIRES VICE VERSA
Alejandro Agresti LA CRUZ
Alejandro Agresti DOOR DE WIND GEJAAGD (EL VIENTO SE LLEVO LO QUE)
Alejandro Agresti THE LAKE HOUSE
Alejandro Agresti UN MUNDO MENOS PEOR
Alejandro Agresti VALENTÍN
Arend Agthe KARAKUM
Per Åhlin Dunderklumpen
Per Åhlin e.a. HET KLEINE SPOOKJE LABAN
Per Åhlin e.a. LABAN HET ALLERLIEFSTE SPOOKJE
Per Åhlin, Alicja Jaworski, Karin Nilsson, Lasse Persson SPOOKTIJD MET LABAN
Karim Aïnouz MADAME SATÃ
Alexandre Aja The 9th Life of Louis Drax
Alexandre Aja The hills have eyes (Alexandre Aja)
Alexandre Aja Horns
Alexandre Aja MIRRORS
Alexandre Aja PIRANHA 3D
Jonas Åkerlund SPUN
Chantal Akerman A COUCH IN NEW YORK
Chantal Akerman La folie Almayer
Farhan Akhtar DON (Farhan Akhtar)
Fatih Akin Auf der anderen Seite
Fatih Akin Aus dem Nichts
Fatih Akin CROSSING THE BRIDGE: THE SOUND OF ISTANBUL
Fatih Akin Gegen die Wand
Fatih Akin SOUL KITCHEN
Fatih Akin Tschick
Sinan Akkus Evet, I Do!
Barmak Akram THE KABULI KID
Feo Aladag DIE FREMDE
Züli Aladag, Florian Cossen, Christian Schwochow NSU: German History X
Muayad Alayan The Reports on Sarah and Saleem
Miguel Albaladejo CACHORRO
Vanja d' Alcantara Beyond the Steppes
Yuval Alder Bethlehem
Robert Aldrich Kiss Me Deadly
Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío FRESA Y CHOCOLATE
Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío GUANTANAMERA
Lexi Alexander HOOLIGANS
Mischa Alexander SPORTMAN VAN DE EEUW
Alexis Alexiou ISTORIA 52
Daniel Alfredson Kidnapping Mr. Heineken
Tomas Alfredson LET THE RIGHT ONE IN
Daniel Alfredson MILLENNIUM 2: THE GIRL WHO PLAYED WITH FIRE
Daniel Alfredson MILLENNIUM 3: GERECHTIGHEID
Tomas Alfredson The Snowman
Daniel Alfredson TIC TAC
Tomas Alfredson Tinker Tailor Soldier Spy
Daniel Algrant Greetings from Tim Buckley
Daniel Algrant NAKED IN NEW YORK
Daniel Algrant PEOPLE I KNOW
Dennis Alink Unknown Brood
Kevin Allen AGENT CODY BANKS 2
Woody Allen ANYTHING ELSE
Elizabeth Allen AQUAMARINE
Woody Allen Blue Jasmine
Woody Allen BULLETS OVER BROADWAY
Woody Allen Café Society
Woody Allen CASSANDRA'S DREAM
Woody Allen CELEBRITY
Woody Allen THE CURSE OF THE JADE SCORPION
Woody Allen DECONSTRUCTING HARRY
Woody Allen EVERYONE SAYS I LOVE YOU
Woody Allen HUSBANDS AND WIVES
Woody Allen Irrational Man (Woody Allen over)
Woody Allen Magic in the Moonlight
Woody Allen MANHATTAN MURDER MYSTERY
Woody Allen MATCH POINT
Woody Allen MELINDA AND MELINDA
Woody Allen Midnight in Paris
Woody Allen MIGHTY APHRODITE
Woody Allen SCOOP
Woody Allen SMALL TIME CROOKS
Woody Allen SWEET AND LOWDOWN
Woody Allen To Rome with Love (Woody Allen over)
Kevin Allen TWIN TOWN
Woody Allen VICKY CRISTINA BARCELONA
Woody Allen WHATEVER WORKS
Woody Allen Wonder Wheel
Roger Allers, Rob Minkoff THE LION KING
Roger Allers, Rob Minkoff Lion King 3D
Merzak Allouache BAB EL-OUED CITY
Merzak Allouache The Repentant (El Taaib)
Merzak Allouache SALUT COUSIN!
Michael Almereyda Experimenter
Michael Almereyda HAMLET
Michael Almereyda Marjorie Prime
Pedro Almodóvar LOS ABRAZOS ROTOS
Pedro Almodóvar Los amantes pasajeros
Pedro Almodóvar HABLE CON ELLA
Pedro Almodóvar HIGH HEELS
Pedro Almodóvar Julieta
Pedro Almodóvar KIKA
Pedro Almodóvar LIVE FLESH
Pedro Almodóvar LA MALA EDUCACIÓN
Pedro Almodóvar La piel que habito
Pedro Almodóvar TODO SOBRE MI MADRE (ALL ABOUT MY MOTHER)
Pedro Almodóvar VOLVER
Enzo d' Alò DE BLAUWE TREIN
Enzo d' Alò LUCKY EN ZORBA
Lisandro Alonso Jauja (Lisandro Alonso over)
Lisandro Alonso La libertad
Lisandro Alonso Lisandro Alonso Box
Lisandro Alonso LIVERPOOL
Lisandro Alonso LOS MUERTOS
Nathalie Alonso Casale FIGNER, THE END OF A SILENT CENTURY
Nathalie Alonso Casale MEMORY OF THE UNKNOWN
Simen Alsvik e.a. Elias: alle ankers vooruit!
Robert Altman THE COMPANY
Robert Altman COOKIE'S FORTUNE
Robert Altman DR. T AND THE WOMAN
Robert Altman THE GINGERBREAD MAN
Robert Altman GOSFORD PARK
Robert Altman KANSAS CITY
Robert Altman THE PLAYER
Robert Altman A PRAIRIE HOME COMPANION
Robert Altman PRÊT-À-PORTER
Robert Altman SHORT CUTS
Mercedes Alvarez EL CIELO GIRA
Fede Alvarez Don't Breathe
Fede Alvarez Evil Dead
Alejandro Guzmán Alvarez Walking Distance
Christian Alvart CASE 39
Suroosh Alvi, Eddy Moretti HEAVY METAL IN BAGHDAD
Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis Party Girl
Mathieu Amalric TOURNÉE
Marco Amanta LA SICILIANA RIBELLE
Tata Amaral ANTÔNIA
Raja Amari SATIN ROUGE
Phie Ambo, Sami Saif FAMILY
Gianni Amelio LE CHIAVI DI CASA
Gianni Amelio IL LADRO DI BAMBINI
Gianni Amelio LAMERICA
Alejandro Amenábar ABRE LOS OJOS
Alejandro Amenábar AGORA
Alejandro Amenábar MAR ADENTRO
Alejandro Amenábar THE OTHERS
Alejandro Amenábar Regression
Alejandro Amenábar TESIS
Jean-Pierre Améris Marie Heurtin (Jean-Pierre Améris en Ariana Rivoire over)
Jean-Pierre Améris MAUVAISES FRÉQUENTATIONS
Rabah Ameur-Zaïmeche BLED NUMBER ONE
Jon Amiel COPYCAT
Jon Amiel THE CORE
Jon Amiel CREATION
Jon Amiel THE MAN WHO KNEW TOO LITTLE
Jon Amiel SOMMERSBY
Hossein Amini The Two Faces of January
Ana Lily Amirpour A Girl Walks Home Alone at Night
Willeke van Ammelrooy DE VLINDER TILT DE KAT OP
Sean Anders Daddy's Home
Sean Anders Daddy's Home 2
Allison Anders GAS, FOOD, LODGING
Allison Anders GRACE OF MY HEART
Sean Anders Horrible Bosses 2
Sean Anders SEX DRIVE
Allison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino FOUR ROOMS
Kresten Vestbjerg Andersen, Thorbjørn Christoffersen, Philip Einstein Lipski Ronal The Barbarian
Paul W.S. Anderson ALIEN VS PREDATOR
Paul Thomas Anderson BOOGIE NIGHTS
Wes Anderson BOTTLE ROCKET
Wes Anderson THE DARJEELING LIMITED
Paul W.S. Anderson DEATH RACE
Paul Anderson EVENT HORIZON
Wes Anderson FANTASTIC MR. FOX
Wes Anderson The Grand Budapest Hotel
Paul Thomas Anderson HARD EIGHT
Laurie Anderson Heart of a Dog (Laurie Anderson over)
Lindsay Anderson If...
Paul Thomas Anderson Inherent Vice
Wes Anderson Isle of Dogs
Paul Thomas Anderson Junun
Wes Anderson THE LIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU
Brad Anderson THE MACHINIST
Paul Thomas Anderson MAGNOLIA
Paul Thomas Anderson The Master
Stephen J. Anderson MEET THE ROBINSONS
Wes Anderson Moonrise Kingdom
Paul Anderson MORTAL KOMBAT
Brad Anderson NEXT STOP WONDERLAND
Paul Thomas Anderson Phantom Thread
Paul W.S. Anderson Pompeii
Paul Thomas Anderson PUNCH-DRUNK LOVE
Paul Anderson RESIDENT EVIL
Paul W. S. Anderson RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D
Paul W.S. Anderson Resident Evil: Retribution
Paul W. S. Anderson Resident Evil: The Final Chapter
Wes Anderson THE ROYAL TENENBAUMS
Wes Anderson RUSHMORE
Paul Anderson SOLDIER
Brad Anderson Stonehearst Asylum
Paul Thomas Anderson THERE WILL BE BLOOD
Paul W.S. Anderson The Three Musketeers (Paul W.S. Anderson)
Brad Anderson TRANSSIBERIAN
Stephen J. Anderson, Don Hall WINNIE THE POOH
Roy Andersson A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence
Roy Andersson SONGS FROM THE SECOND FLOOR
Roy Andersson YOU, THE LIVING
Roberto Andò Le confessioni
Roberto Andò Viva la libertà!
Dree Andrea MR. RIGHT
Mario Andreacchio NAPOLEON
Arild Andresen Company Orheim
Gary Andrews Brandweerman Sam: UFO Alarm
Benedict Andrews Una
Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell Brave
Hélène Angel PEAU D'HOMME, COEUR DE BÊTE
Alessandro Angelini ALZA LA TESTA
Edoardo De Angelis Indivisibli
Theo Angelopoulos ELENI
Theo Angelopoulos L' ÉTERNITÉ ET UN JOUR (MIA ECONIOTITA KE MIA MERA)
Theo Angelopoulos ULYSSES' GAZE
Kenneth Anger THE FILMS OF KENNETH ANGER VOLUME TWO
Lucia Aniello Rough Night (Girls Night Out)
Threes Anna THE BIRD CAN'T FLY
Threes Anna Silent City
Graham Annable, Anthony Stacchi The BoxTrolls
Jean-Jacques Annaud Black Gold (Jean-Jacques Annaud)
Jean-Jacques Annaud ENEMY AT THE GATES
Jean-Jacques Annaud The Last Wolf
Jean-Jacques Annaud SEVEN YEARS IN TIBET
Sérgio Anrade Jonathas' Forest (A floresta de Jonathas)
David Anspaugh MOONLIGHT & VALENTINO
Nimród Antal Metallica: Through the Never
Nimród Antal PREDATORS
Steven Antin BURLESQUE
Urszula Antoniak Beyond Words
Urszula Antoniak Code Blue
Urszula Antoniak NOTHING PERSONAL
Peter Antonijevic SAVIOR
Michelangelo Antonioni BEYOND THE CLOUDS (PAR DELÀ LES NUAGES)
Michelangelo Antonioni IL DESERTO ROSSO
Michelangelo Antonioni LA NOTTE
Michelangelo Antonioni PROFESSIONE: REPORTER
Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh, Wong Kar-wai EROS
Daoud Aoulad-Syad ADIEU FORAIN
Judd Apatow THE 40 YEAR OLD VIRGIN
Judd Apatow FUNNY PEOPLE
Judd Apatow KNOCKED UP
Judd Apatow This is 40
Judd Apatow Trainwreck
Judd Apatow, Paul Rust, Lesley Arfin Love (Judd Apatow, Paul Rust, Lesley Arfin)
Annette Apon Droom & daad
Annette Apon GOLVEN
Annette Apon Ik wil gelukkig zijn
Annette Apon DE MAN MET DE HOND
John Appel DE AS VAN PHOENIX
John Appel JOHNNY MEIJER
John Appel DE LAATSTE OVERWINNING
Serik Aprimov THE HUNTER (Serik Aprimov)
Serik Aprimov TRI BRATA
Michael Apted AMAZING GRACE
Michael Apted BLINK
Michael Apted THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER
Michael Apted ENIGMA (Michael Apted)
Michael Apted ENOUGH
Michael Apted EXTREME MEASURES
Michael Apted NELL
Michael Apted THUNDERHEART
Michael Apted Unlocked
Michael Apted THE WORLD IS NOT ENOUGH
Michael Apted, Curtis Hanson Chasing Mavericks
Manuel Guttièrrez Arágon LA VIDA QUE TE ESPERA
Gregg Araki THE DOOM GENERATION
Gregg Araki KABOOM
Gregg Araki MYSTERIOUS SKIN
Gregg Araki NOWHERE
Gregg Araki TOTALLY F***ED UP
Gregg Araki White Bird in a Blizzard
Vicente Aranda CELOS
Vicente Aranda JUANA LA LOCA
Fernando León de Aranoa Escobar
Fernando León de Aranoa LOS LUNES AL SOL
Fernando León de Aranoa A Perfect Day
Alfonso Arau COMO AGUA PARA CHOCOLATE
Alfonso Arau A WALK IN THE CLOUDS
Adil El Arbi, Bilall Fallah Black
Adil El Arbi, Billall Fallah Patser
Denys Arcand LES INVASIONS BARBARES
Denys Arcand LOVE AND HUMAN REMAINS
Lluís Arcarazo, Francesc Escribano SALVADOR
Nikolaj Arcel The Dark Tower
Nikolaj Arcel A Royal Affair
Louise Archambault Gabrielle (Louise Archambault)
Francesca Archibugi IL GRANDE COCOMERO
Emile Ardolino SISTER ACT
Daniel Sánchez Arévalo AZULOSCUROCASINEGRO
Raúl Arévalo The Fury of a Patient Man
Daniel Sánchez Arévalo GORDOS
Lesley Arfin, Judd Apatow, Paul Rust Love (2016)
Dario Argento THE PHANTOM OF THE OPERA (Dario Argento)
Dario Argento PROFONDO ROSSO
Dario Argento THE STENDHAL SYNDROME
Dario Argento Suspiria
Michael Arias TEKKONKINKREET
Gonzalo Arijón STRANDED
Adolfo Aristarain LUGARES COMUNES
Neil Armfield CANDY (Neil Armfield)
George Armitage GROSSE POINTE BLANK
Gillian Armstrong CHARLOTTE GRAY
Gillian Armstrong LITTLE WOMEN
Gillian Armstrong OSCAR AND LUCINDA
Morten Arnfred, Lars von Trier THE KINGDOM II (Lars von Trier, Morten Arnfred)
Andrea Arnold American Honey
Andrea Arnold FISH TANK
Andrea Arnold RED ROAD
Andrea Arnold Wuthering Heights
Pascal Arnold, Jean-Marc Barr TOO MUCH FLESH
Andrea Arnold, Jim Frohna, Kimberly Peirce, Jill Soloway I Love Dick
William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente WHAT THE #$*! DO WE KNOW?!
William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente WHAT THE BLEEP — DOWN THE RABBIT HOLE
Darren Aronofsky BLACK SWAN
Darren Aronofsky THE FOUNTAIN
Darren Aronofsky mother!
Darren Aronofsky Noah
Darren Aronofsky PI
Darren Aronofsky REQUIEM FOR A DREAM
Darren Aronofsky THE WRESTLER
Guillermo Arriaga THE BURNING PLAIN
Thomas Arslan FERIEN
Miguel Arteta THE GOOD GIRL
Miguel Arteta STAR MAPS
Yann Arthus-Bertrand Human
Natasha Arthy MIRAKEL
Amma Asante Belle (Amma Asante)
Kelly Asbury GNOMEO & JULIET
Kelly Asbury De Smurfen en het verloren dorp
Kelly Asbury, Conrad Vernon, Andrew Adamson SHREK 2
Kelly Asbury, Lorna Cook SPIRIT: STALLION OF THE CIMARRON
Arni Asgeirsson Pluisje
Ash (Ashley Baron Cohen) PUPS
Christopher Ashley JEFFREY
Ariadne Asimakopoulos, Maartje Wegdam No Place for a Rebel
Don Askarian AVETIK
Amma Assante A United Kingdom
Amma Assante A WAY OF LIFE
Aditya Assarat WONDERFUL TOWN
Olivier Assayas Après mai
Olivier Assayas CLEAN
Olivier Assayas Clouds of Sils Maria
Olivier Assayas LES DESTINÉES SENTIMENTALES
Olivier Assayas L' EAU FROIDE
Olivier Assayas FIN AOÛT, DÉBUT SEPTEMBRE
Olivier Assayas L' HEURE D'ÉTÉ
Olivier Assayas IRMA VEP
Olivier Assayas PARIS S'EVEILLE
Olivier Assayas Personal Shopper
Alexandre Astier, Louis Clichy Asterix & Obelix 3D: De Romeinse lusthof
Niles Atallah Rey
Cecilia Atán, Valeria Pivato La novia del desierto
Emily Atef 3 Days in Quiberon
Yvan Attal Do Not Disturb (Yvan Attal)
Yvan Attal MA FEMME EST UNE ACTRICE
Richard Attenborough CHAPLIN
Richard Attenborough CLOSING THE RING
Richard Attenborough IN LOVE AND WAR
Richard Attenborough SHADOWLANDS
Mohamed Ben Attia Hedi (Mohamed Ben Attia over)
Philip G. Atwell ROGUE ASSASSIN
Stéphane Aubier, Benjamin Renner, Vincent Patar Ernest & Célestine
Stéphane Aubier, Vincent Patar PANIEK IN HET DORP
Jacques Audiard DE BATTRE MON COEUR S'EST ARRÊTÉ
Jacques Audiard De rouille et d'os
Jacques Audiard Dheepan (Jacques Audiard over)
Jacques Audiard UN HÉROS TRÈS DISCRET
Jacques Audiard UN PROPHÈTE
Jacques Audiard SUR MES LÈVRES
Shona Auerbach DEAR FRANKIE
Bille August THE BEST INTENTIONS
Pernilla August Beyond (Pernialla August)
Bille August GOODBYE BAFANA
Bille August LES MISÉRABLES (Bille August)
Bille August Night Train to Lisbon
Bille August Silent Heart
Bille August SMILLA'S SENSE OF SNOW
Stefan Avalos, Lance Weiler THE LAST BROADCAST
Roger Avary KILLING ZOE
Pupi Avati IL PAPÀ DI GIOVANNA
Roger Avery THE RULES OF ATTRACTION
Julius Avery Son of a Gun
Stephen Avery, William A. Seiter, Irvin Cummings, David Butler SHIRLEY TEMPLE REEKS
Benjamín Ávila Infancia clandestina
Jon Avnet RED CORNER
Jon Avnet RIGHTEOUS KILL
Jon Avnet UP CLOSE AND PERSONAL
Jon Avnet THE WAR
Óskar Thór Axelsson Black's Game
David Ayer Bright
David Ayer End of Watch
David Ayer Fury
David Ayer Sabotage
David Ayer STREET KINGS
David Ayer Suicide Squad
Richard Ayoade The Double (Richard Ayoade)
Richard Ayoade Submarine
Nabil Ayouch ALI ZAOUA
Nabil Ayouch Les chevaux de Dieu
Nabil Ayouch MEKTOUB
Nabil Ayouch Much Loved
Shinji Ayoyama ELI, ELI, LEMA, SABACHTANI?
Shinji Ayoyama EUREKA
Tony Ayres THE HOME SONG STORIES
Negar Azarbadjani Facing Mirrors
Shoja Azari, Shirin Neshat WOMEN WITHOUT MEN
Lisa Azuelos LOL: Laughing Out Loud
Jonas Carpignano A Ciambra
Ai Weiwei Human Flow (Ai Weiwei over)