Dogman
BlacKkKlansman
3 Faces
Plaire, aimer et courir vite
Laurie Anderson over Chalkroom
Sandrine Bonnaire als Jeanne d'Arc Opkomst en ondergang van een koppige boerenmeid

JEANNE LA PUCELLE

Frankrijk, 1992-93 | Jacques Rivette
Wat de lengte betreft voldoet de nieuwe film van Jacques Rivette alleszins aan de verwachtingen. Na La belle noiseuse (vier uur) neemt Rivette nu zes uur de tijd om het verhaal te vertellen van Jeanne d'Arc. De Franse cineast toont ons geen heilige of door God gezonden maagd. In onverwacht realistische vorm weet hij een mysterie te scheppen, dat door de nadruk op het alledaagse des te groter is.

De films van Jacques Rivette zijn niet gemakkelijk onder een noemer te vangen. Elke film lijkt weer een uitzondering te vormen op zijn voorgaande produkties. Een aantal jaren geleden, toen het Filmfestival Rotterdam een retrospectief wijdde aan het werk van Rivette, hebben Herbert van der Kaap en Gertjan Zuilhof een poging gedaan enige lijn aan te brengen in zijn oeuvre. Zij onderscheidden aan de ene kant films die via het procédé van de improvisatie tot stand zijn gekomen: lange reportage-achtige speelfilms waarin de acteurs op elkaar los gelaten werden zonder gehinderd te worden door iets als een verhaallijn. Aan de andere kant staan films die op een meer traditionele wijze gemaakt zijn, gebaseerd op een geschreven scenario, en met een voorkeur voor literaire bronnen en een historische setting. Het zijn deze films waarin Rivette zich van zijn meest esthetische kant laat zien. Zijn laatste film, Jeanne la Pucelle, hoort bij deze indeling bij de minderheid van de tweede categorie.

Jeanne la Pucelle vertelt aan de hand van documenten en getuigenissen het verhaal van Jeanne d'Arc. De historische feiten worden nauwkeurig en chronologisch gevolgd, wat weinig of geen ruimte biedt aan improvisatie. In zijn bijna klassieke vorm is het vooral een mooie film geworden, met een fraai gebruik van kleur en licht, gefilterd en gevormd door smalle ramen in sombere kloosters en bleek winterweer.
Rivette baseert zijn film op documenten die betrekking hebben op het proces dat tegen Jeanne gevoerd is. Daarnaast gebruikt hij getuigenissen uit 1456, vijfentwintig jaar na haar dood, toen het proces aan een nieuw onderzoek onderworpen werd. Het zijn juist deze getuigenissen, vaak anekdotisch van aard, soms zeer gedetailleerd en afkomstig van direct betrokkenen, die Rivette in staat stelden het leven van Jeanne d'Arc nauwgezet te reconstrueren. Iets van de aard van zijn bronnen is terug te vinden in de film wanneer hij bepaalde episoden uit het leven van Jeanne laat vertellen door figuren die haar omringd hebben, zoals soldaten en pages. Deze vertellers doorbreken het realisme van de film, maar vergroten ironisch genoeg de documentaire kracht die van de film uitgaat. Recht in de camera kijkend doen zij hun verhaal en worden zo even losgemaakt uit de fictieve werkelijkheid.

Lijdensverhaal
Van de vele films die er gemaakt zijn over het leven van Jeanne d'Arc zijn die van Carl Th. Dreyer en Robert Bresson zonder twijfel het beroemdst. Beiden hebben zich geconcentreerd op het proces dat in Rouen tegen Jeanne gevoerd is en dat haar uiteindelijk op de brandstapel bracht. Dreyer heeft daarbij de meeste aandacht gehad voor de 'passie' van Jeanne naar aanleiding van het proces, Bresson voor het proces zelf. Rivette is meer geïnteresseerd in de gebeurtenissen die aan het proces vooraf gingen; de reis die Jeanne onderneemt om de Dauphin te spreken, de ontzetting van Orléans, de kroning te Reims, de veldslagen en haar gevangenschap. Het is namelijk in deze reeks van gebeurtenissen dat de val van Jeanne zich al aandient en langzaam maar zeker onvermijdelijk wordt. Deel een, Les batailles, toont overwinning en succes. De roem van Jeanne verspreidt zich snel. In deel twee, Les prisons, volgen de nederlagen en wordt Jeanne zowel door haar engelen als door de koning in de steek gelaten.
Deze periode uit Jeannes leven weet Rivette met veel oog voor detail en aandacht voor alledaagse zaken op te roepen. De voornaamste handeling van een scène speelt zich niet altijd in het centrum van het beeld af. Gesprekken tussen twee personages kunnen net zo goed op de achtergrond gevoerd worden, terwijl op de voorgrond een paard wordt gekamd of een stuk vlees aan het spit wordt geregen. De omgeving is altijd met de grootste zorg in beeld gebracht.
Een groter contrast met de film die het beeld van Jeanne d'Arc heeft bepaald, La passion de Jeanne d'Arc van Dreyer, is nauwelijks denkbaar. Dreyer toont geen aaneenschakeling van gebeurtenissen, maar van gemoedstoestanden, die hij door middel van de close-up op onvergetelijke wijze tot uitdrukking wist te brengen. De achtergrond waar deze gezichten tegen afsteken is leeg, blanco, of wordt door grafische motieven bijna abstract. Het beeld vertoont soms een merkwaardige vlakheid door de afwezigheid van schaduwpartijen. Oriëntatie op tijd en ruimte wordt bemoeilijkt door een gebrek aan voldoende referentiepunten.
Dreyers Jeanne was de verpersoonlijking van het universele lijden. Ze was geen karakter, geen individu. Niet voor niets wordt de parallel getrokken met het lijdensverhaal van Christus door gebruik te maken van motieven als kruis en doornenkroon. In Rivette's film is Jeanne wel degelijk een karakter, en haar verhaal wordt daarmee het lijdensverhaal van een individu.

Menselijke voorstelling
Jeanne is bij Rivette een vastberaden en koppig kind dat door haar wilskracht en overtuiging steeds meer respect weet af te dwingen. Tijdens haar eerste reis worden er nog besmuikte grapjes gemaakt door soldaten die zich verheugen op de komende overnachting in een hooischuur, maar later wordt ze steeds meer betrokken bij krijgsstrategieën en met meer eerbied bejegend, niet in het minst gevoed door bijgelovigheid. Hoe vast ook in haar overtuiging door God gezonden te zijn, soms slaat de twijfel toe als de stemmen haar in de steek laten.
Er zijn in het scenario nadrukkelijk scènes opgenomen die ons eraan moeten herinneren dat Jeanne nog maar een kind is. Soms lukt dat, in de ontreddering en de kinderlijke angst om dood te bloeden bijvoorbeeld, wanneer ze voor de eerste keer gewond raakt, of op momenten dat ze, tijdens haar gevangenschap, de dood werkelijk in ogen kijkt. Bepaald naïef is haar houding ten opzichte van de Engelsen, in de ernst waarmee ze hen bedreigt en uitscheldt. Desondanks valt het toch wat moeilijk in de gestalte van Sandrine Bonnaire iets kinderlijks te zien. Wanneer zij tijdens een verhoor op een bankje zit en de benen boven de vloer laat bungelen, geeft dat toch een wat oneigenlijk effect.

De menselijke voorstelling van Jeanne wordt nog versterkt door het feit dat de toeschouwer nooit getuige is van enig wonder. De film laat zelfs geheel in het midden of wonderen ooit werkelijk hebben plaatsgevonden. Niet alleen wordt het begin van de legende overgeslagen, het moment waarop Jeanne voor de eerste maal bezocht wordt door de aartsengel Michaël, maar ook later zijn we er nooit bij als Jeanne haar stemmen hoort.
Tijdens het beleg van La Charité-sur-Loire logeert Jeanne bij een familie waarvan de dochter beweert dat haar elke nacht een engel verschijnt. Jeanne reageert hier nogal sceptisch op en brengt prompt de volgende nacht wakend in haar slaapkamer door. Er gebeurt natuurlijk niets, en de dochter wordt door Jeanne minachtend terecht gewezen. Dit is een scène van betekenis omdat de dochter hierin de overtuigingskracht die Jeanne gehad moet hebben nog eens onderstreept. Rond 1430 zal Jeanne beslist niet de enige zijn geweest die beweerde engelen te zien of door God gezonden te zijn. Tegelijkertijd trekt deze scène de stemmen van Jeanne enigszins in twijfel omdat de dochter, die zich duidelijk maar iets heeft ingebeeld, wel degelijk weet te voorspellen dat de slag om de stad een mislukking zal worden. Het is een voorspelling die uitkomt, zoals ook Jeanne 'wist' dat Orléans ontzet zou worden. Kennelijk is daar niet noodzakelijk een goddelijke ingeving voor nodig.
Het mysterie dat Rivette hier in zes uur ontvouwt is niet dat van een door God gezonden maagd, maar dat van een met veel overtuigingskracht en charisma gezegend boerenmeisje.

Petra van der Reetop
JEANNE LA PUCELLE

September 1994 #148

Produktie
Pierre Grise Productions
Regie
Jacques Rivette
Scenario
Christine Laurent
Pascale Bonitzer
Camera
William Lubtchansky
Geluid
Florian Eidenbenz
Montage
Nicole Lubtchansky
Muziek
Jordi Savall
Met
Sandrine Bonnaire
André Marcon
Jean-Louis Richard
Marcel Bozonnet e.v.a.

Kleur, 336 minuten
(Jeanne la Pucelle bestaat uit twee delen: Les batailles van 160 minuten en Les prisons van 176 minuten)

Distributie
Argus Film
Te zien
vanaf 15 september

Regisseurindex


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


R

Ilmar Raag KLASS
Patrick Raats Woezel & Pip Op zoek naar de Sloddervos!
Denis Rabaglia MARCELLO, MARCELLO
Pascal Rabaté LES PETITS RUISSEAUX
Fons Rademakers FONS RADEMAKERS DVD-BOX
Fons Rademakers Makkers staakt uw wild geraas & Alles is liefde
Michael Radford B. MONKEY
Michael Radford THE MERCHANT OF VENICE
Michael Radford Michel Petrucciani
Michael Radford IL POSTINO
Josh Radnor HAPPYTHANKYOUMOREPLEASE
Suzanne Raes 0.03 Seconde
Suzanne Raes THE RAINBOW WARRIORS OF WAIHEKE ISLAND
Bob Rafelson BLOOD AND WINE
Bob Rafelson MAN TROUBLE
Bob Rafelson NO GOOD DEED
Bob Rafelson POODLE SPRINGS
Ali Raffi THE FISH FALL IN LOVE
Stewart Raffills THE NEW SWISS FAMILY ROBINSON
Luca Ragazzi, Gustav Hofer Italy: Love It or Leave It
Thierry Ragobert Amazonia
Slamet Djarot Rahardjo TELEGRAM
Atiq Rahimi The Patience Stone
Sam Raimi DRAG ME TO HELL
Sam Raimi FOR LOVE OF THE GAME
Sam Raimi THE GIFT (Sam Raimi)
Sam Raimi Oz the Great and Powerful
Sam Raimi THE QUICK AND THE DEAD
Sam Raimi A SIMPLE PLAN
Sam Raimi SPIDER-MAN
Sam Raimi SPIDERMAN 3
Aage Rais ANTON
Alessandro Rak The Art of Happiness
Harold Ramis ANALYZE THAT
Harold Ramis ANALYZE THIS
Harold Ramis BEDAZZLED
Harold Ramis GROUNDHOG DAY
Harold Ramis THE ICE HARVEST
Harold Ramis MULTIPLICITY
Harold Ramis YEAR ONE
Yolanda Ramke, Ben Howling Cargo
Maria Ramos BRASILIA, EEN DAG IN FEBRUARI
Maria Ramos DESI
Maria Ramos JUSTIÇA
Maria Ramos RIO, EEN DAG IN AUGUSTUS CAMPO GRANDE — CENTRAL DO BRASIL
Lynne Ramsay MORVERN CALLAR
Lynne Ramsay RATCATCHER
Lynne Ramsay We Need to Talk About Kevin
Lynne Ramsay You Were Never Really Here
Peter Ramsey Rise of the Guardians
David Rane, Neasa Ní Chianáin School Life
Gabriel Range D.O.A.P. (DEATH OF A PRESIDENT)
Michael Rapaport Beats, Rhymes & Life Travels of a Tribe Called Quest
Bernard Rapp UNE AFFAIRE DE GOÛT
Mark Rappaport FROM THE JOURNALS OF JEAN SEBERG
Steve Rash GOOD ADVICE
Jim Rash, Nat Faxon The Way Way Back
Ian Iqbal Rashid HOW SHE MOVE
Mohammad Rasoulof IRON ISLAND
Mohammad Rasoulof A Man of Integrity
Mohammad Rasoulof Manuscripts Don't Burn
Brett Ratner AFTER THE SUNSET
Brett Ratner THE FAMILY MAN
Brett Ratner Hercules
Brett Ratner MONEY TALKS
Brett Ratner RED DRAGON
Brett Ratner RUSH HOUR
Brett Ratner RUSH HOUR 2
Brett Ratner RUSH HOUR 3
Brett Ratner Tower Heist
Brett Ratner X-MEN 3
Brett Ratner X-MEN: THE LAST STAND
Deepak Rauniyar White Sun (Deepak Rauniyar over)
Rand Ravich THE ASTRONAUT'S WIFE
Satyajit Ray APU-TRILOGIE
Nicolas Ray BIGGER THAN LIFE
Billy Ray BREACH
Satyajit Ray THE SATYAJIT RAY COLLECTION, VOLUME 1
Billy Ray Secret in their Eyes
Billy Ray SHATTERED GLASS
Bradley Raymond TINKERBEL EN DE GROTE REDDINGSOPERATIE
Marina Razbezhkina HARVEST TIME
Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll 25 WATTS
Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll WHISKY
Robert Redford The Company You Keep
Robert Redford The Conspirator
Robert Redford THE HORSE WHISPERER
Robert Redford THE LEGEND OF BAGGER VANCE
Robert Redford LIONS FOR LAMBS
Robert Redford QUIZ SHOW
Robert Redford A RIVER RUNS THROUGH IT
Dominik & Benjamin Reding OI! WARNING
Benjamin Ree Magnus
Peyton Reed Ant Man
Peyton Reed Ant-Man and the Wasp
Peyton Reed THE BREAK-UP
Peyton Reed DOWN WITH LOVE
Peyton Reed GIRLS UNITED
Peyton Reed YES MAN
Albert Jan van Rees Adios Amigos
Dee Rees Mudbound
Matt Reeves CLOVERFIELD
Matt Reeves Dawn of the Planet of the Apes
Matt Reeves LET ME IN
Matt Reeves THE PALLBEARER
Matt Reeves War for the Planet of the Apes
Nicolas Winding Refn Drive
Nicolas Winding Refn The Neon Demon
Nicolas Winding Refn Only God Forgives
Nicolas Winding Refn PUSHER
Nicolas Winding Refn Valhalla Rising
Simon Reggiani DE FORCE AVEC D'AUTRES
Godfrey Reggio NAQOYQATSI
Sander de Regt, Gerben Hetebrij Sinterklaas en het gouden hoefijzer
Kelly Reichardt Certain Women (Previously Unreleased)
Kelly Reichardt Meek's Cutoff
Kelly Reichardt Night Moves
Kelly Reichardt WENDY AND LUCY
Franz Reichle KENNIS VAN HELEN
Tim Reid ONCE UPON A TIME...WHEN WE WERE COLOURED
Jan Wouter van Reijen DENKEND AAN HOLLAND
Fergal Reilly, Clay Kaytis Angry Birds Movie
Roel Reiné ADRENALINE
Roel Reiné THE DELIVERY
Roel Reiné Michiel de Ruyter
Roel Reiné Redbad
Rob Reiner THE AMERICAN PRESIDENT
Rob Reiner And So It Goes
Rob Reiner THE BUCKET LIST
Rob Reiner A FEW GOOD MEN
Rob Reiner GHOSTS FROM THE PAST
Rob Reiner LBJ
Rob Reiner RUMOR HAS IT...
Rob Reiner THE STORY OF US
Wolfgang Reitherman DE 101 DALMATIËRS
Ivan Reitman DAVE
Ivan Reitman EVOLUTION
Ivan Reitman FATHER'S DAY
Ivan Reitman JUNIOR
Jason Reitman JUNO
Ivan Reitman MY SUPER EX GIRLFRIEND
Ivan Reitman NO STRINGS ATTACHED
Ivan Reitman SIX DAYS, SEVEN NIGHTS
Jason Reitman THANK YOU FOR SMOKING
Jason Reitman Tully
Jason Reitman UP IN THE AIR
Jason Reitman Young Adult
Edgar Reitz Die andere Heimat: Chronik einer Sehnsucht
Edgar Reitz HEIMAT 3 — CHRONIK EINER ZEITENWENDE
Edgar Reitz Heimat — Eine Deutsche Chronik
Martín Rejtman Dos disparos
Chris Relleke, Jascha de Wilde STARKISS — CIRCUSMEISJES IN INDIA
Nikolai & Elena Renard Mama (Nikolai & Elena Renard)
Chris Renaud, Kyle Balda Dr. Seuss' The Lorax
Chris Renaud, Pierre Coffin DESPICABLE ME
Chris Renaud, Pierre Coffin Despicable me 2
Chris Renaud, Yarrow Cheney The Secret Life of Pets
Kimble Rendall Bait 3D
Pierre-Paul Renders THOMAS EST AMOUREUX
Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier Ernest & Célestine
Jean Renoir La grande illusion
Andrew Renzi Franny
John Requa, Glenn Ficarra Crazy, Stupid, Love
John Requa, Glenn Ficarra Focus
John Requa, Glenn Ficarra I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
Alain Resnais L' ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD
Alain Resnais Hiroshima Mon Amour
Alain Resnais MURIEL OU LE TEMPS D'UN RETOUR
Alain Resnais ON CONNAÎT LA CHANSON
Alain Resnais PAS SUR LA BOUCHE!
Alain Resnais PROVIDENCE
Aram van de Rest, Martijn van Nellestijn Joris & Boris en het geheim van de tempel
Leonard Retel Helmrich The Long Season
Leonard Retel Helmrich STAND VAN DE MAAN
Leonard Retel Helmrich STAND VAN DE STERREN (interview Leonard Retel Helmrich)
Leonard Retel Helmrich DE STAND VAN DE ZON
Ann-Kristin Reyels JAGDHUNDE
Carlos Reygadas BATALLA EN EL CIELO
Carlos Reygadas JAPÓN
Carlos Reygadas Post tenebras lux
Carlos Reygadas STELLET LICHT
Kevin Reynolds 187
Kevin Reynolds THE COUNT OF MONTE CRISTO
Kevin Reynolds RAPA-NUI
Kevin Reynolds Risen
Kevin Reynolds TRISTAN + ISOLDE
Kevin Reynolds WATERWORLD
Raf Reyntjens Paradise Trips
Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders The Salt of the Earth
Giulio Ricciarelli Im Labyrinth des Schweigens
Donald Rice Cheerful Weather for the Wedding
Richard Rich DE KONING EN IK
Richard Rich DE ZWANENPRINSES
Jacques Richard HENRI LANGLOIS, THE PHANTOM OF THE CINÉMATHÈQUE
Tony Richardson BLUE SKY
Manu Riche Problemski Hotel
Jean-François Richet ASSAULT ON PRECINCT 13
Jean-François Richet Blood Father
Jean-François Richet PUBLIC ENEMY NO. 1 — PART 1 & 2
Jean-François Richet PUBLIC ENEMY NO. 2
Jiska Rickels 4 ELEMENTS
Jiska Rickels BABAJI, AN INDIAN LOVE STORY
Jiska Rickels UNTERTAGE
Alan Rickman The King's Gardens
Alan Rickman THE WINTER GUEST
John Ridley Jimi: All Is By My Side
Adam Rifkin THE CHASE
Adam Rifkin DETROIT ROCK CITY
Pieter van Rijn Familieweekend
Pieter van Rijn Meesterspion
Pieter van Rijn, Ben Sombogaart PLUK VAN DE PETTEFLET
Gerardjan Rijnders OUDE TONGEN
Dick Rijneke NOU, DAT WAS HET DAN?
Ricky Rijneke Silent Ones
Eran Riklis Dancing Arabs
Eran Riklis THE HUMAN RESOURCES MANAGER
Eran Riklis LEMON TREE
Eran Riklis THE SYRIAN BRIDE
Stevan Riley Listen to Me Marlon
Vibeke Ringen SVEN EN ZIJN RAT EN HET UFO-MYSTERIE
Olivier Ringer Piepkuikens
Olivier Ringer Een weekje weg
Maria Ripoll THE MAN WITH RAIN IN HIS SHOES
Gabriel Ripstein 600 Miles
Pipilotti Rist PEPPERMINTA
Guy Ritchie King Arthur: Legend of the Sword
Guy Ritchie LOCK, STOCK AND TWO SMOKING BARRELS
Guy Ritchie The Man from U.N.C.L.E.
Michael Ritchie MIDNIGHT STING
Guy Ritchie ROCKNROLLA
Guy Ritchie SHERLOCK HOLMES
Guy Ritchie Sherlock Holmes: A Game of Shadows
Guy Ritchie SNATCH
Guy Ritchie SWEPT AWAY
Enrique Rivero PARQUE VIA
Jacques Rivette HAUT BAS FRAGILE
Jacques Rivette JEANNE LA PUCELLE
Jacques Rivette Out 1
Jacques Rivette Le pont du nord
Jacques Rivette VA SAVOIR
Edon Rizvanolli Unwanted (T'padashtun)
Jay Roach AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER
Jay Roach AUSTIN POWERS: INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY
Jay Roach AUSTIN POWERS: THE SPY WHO SHAGGED ME
Jay Roach The Campaign
Jay Roach DINNER FOR SCHMUCKS
Jay Roach MEET THE FOCKERS
Jay Roach MEET THE PARENTS
Jay Roach RECOUNT
Jay Roach Trumbo
RD Robb DON'S PLUM
Tim Robbins BOB ROBERTS
Tim Robbins DEAD MAN WALKING
Brian Robbins HARDBALL
Brian Robbins NORBIT
Brian Robbins THE SHAGGY DOG
Brian Robbins VARSITY BLUES
Jerome Robbins, Robert Wise West Side Story
Stéphane Robelin Tous ensemble
Andrea Roberti, Ágnes Kocsis FRESH AIR
Johannes Roberts 47 Meters Down
Jordan Roberts AROUND THE BEND
Wayne Roberts Katie Says Goodbye
John Roberts PAULIE
Johannes Roberts The Strangers 2: Prey at Night
John Roberts WAR OF THE BUTTONS
Chris Roberts WING COMMANDER
Angela Robinson HERBIE: FULLY LOADED
Todd Robinson LONELY HEARTS
Julie Anne Robinson One for the Money
Bruce Robinson The Rum Diary
Phil Alden Robinson SNEAKERS
Phil Alden Robinson THE SUM OF ALL FEARS
Arthur Robison SCHATTEN
Adam Robitel Insidious: the Last Key
Adam Robitel The Taking of Deborah Logan
Marc Rocco MURDER IN THE FIRST
Eric Rochant LES PATRIOTES
Alexandre Rockwell IN THE SOUP
Alexandre Rockwell SOMEBODY TO LOVE
Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Allison Anders FOUR ROOMS
Robert Rodriguez DESPERADO
Robert Rodriguez THE FACULTY
Robert Rodriguez FROM DUSK TILL DAWN
Robert Rodriguez GRINDHOUSE: PLANET TERROR
Alberto Rodríguez La isla mínima
Robert Rodriguez Machete Kills
Robert Rodriguez EL MARIACHI
João Pedro Rodriguez O FANTASMA
Robert Rodriguez ONCE UPON A TIME IN MEXICO
Robert Rodriguez ROADRACERS
Robert Rodriguez SPY KIDS
Robert Rodriguez SPY KIDS 2: ISLAND OF LOST DREAMS
Robert Rodriguez SPY KIDS 3D: GAME OVER
Robert Rodriguez Spy Kids 4 All the Time in the World
Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino SIN CITY
Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Allison Anders, Alexandre Rockwell FOUR ROOMS
Nicolas Roeg DON'T LOOK NOW
Nicolas Roeg HEART OF DARKNESS
Nicolas Roeg THE MAN WHO FELL TO EARTH
Nicolas Roeg WALKABOUT
Nicolas Roeg, Donald Cammell PERFORMANCE
Oskar Roehler ELEMENTAIRE DEELTJES
Oskar Roehler DIE UNBERÜHRBARE
Dirk Jan Roeleven Nieuwe helden
René Roelofs EEN REIS DOOR DE LEEGTE SYDNEY — PERTH
René Roelofs, Paul Scheffer Land van aankomst
Till Roeskens VIDEOMAPPINGS: AÏDA, PALESTINE
Margien Rogaar MAYBE SWEDEN
Seth Rogen, Evan Holdberg The Interview
J.B. Rogers AMERICAN PIE 2
J.B. Rogers SAY IT ISN'T SO
Mic Rogers UNIVERSAL SOLDIER: THE RETURN
Alexander Rogozjkin LIVING WITH AN IDIOT
Eric Rohmer L' ANGLAISE ET LE DUC
Eric Rohmer CONTE D'AUTOMNE
Eric Rohmer CONTE D'ÉTÉ
Eric Rohmer CONTE D'HIVER
Eric Rohmer LES RENDEZ-VOUS DE PARIS
Eric Rohmer TRIPLE AGENT
Alice Rohrwacher Le meraviglie
Régis Roinsards Populaire
Jean Rollin THE FILMS OF JEAN ROLLIN
Mark Romanek NEVER LET ME GO
Mark Romanek ONE HOUR PHOTO
Thijs Römer HET WAPEN VAN GELDROP
George A. Romero BRUISER
George A. Romero DAWN OF THE DEAD (George A. Romero)
George A. Romero DAY OF THE DEAD
George A. Romero DIARY OF THE DEAD
George A. Romero LAND OF THE DEAD
Christophe van Rompaey AANRIJDING IN MOSCOU
Christophe van Rompaey Lena
Christophe van Rompaey Vincent
Bruno Romy, Dominique Abel, Fiona Gordon RUMBA
Alex de Ronde Doof kind
Rong-ji Chang Touch of the Light
Ferri Ronteltap De Parade
Darrell James Roodt SARAFINA. THE SOUND OF FREEDOM
Diederik van Rooijen BOLLYWOOD HERO
Diederik van Rooijen CHALK
Diederik van Rooijen Daglicht
Diederik van Rooijen STELLA'S OORLOG
Diederik van Rooijen Tape (Diederik van Rooijen)
Diederik van Rooijen ZULAIKA
Darrell Rooney, Rob Laduca LEEUWENKONING II: SIMBA'S TROTS
Prosper de Roos 25/01/95
Don Roos BOUNCE
Prosper de Roos CALLING E.T.
Don Roos HAPPY ENDINGS
Don Roos THE OPPOSITE OF SEX
Tom Ropelewski LOOK WHO'S TALKING NOW!
Bernard Rose IMMORTAL BELOVED
Bernard Rose IVANSXTC
Bernard Rose LEO TOLSTOY'S ANNA KARENINA
Bernard Rose MR. NICE
Julian Rosefeldt Manifesto (Julian Rosefeldt over)
Craig Rosenberg HOTEL DE LOVE
Rudi Rosenberg Le nouveau
Rick Rosenthal HALLOWEEN 8: RESURRECTION
Gianfranco Rosi Fuocoammare
Gianfranco Rosi Sacro GRA (Gianfranco Rosi over)
Gianfranco Rosi El sicario — Room 164
Francesco Rosi THE TRUCE
Michaël R. Roskam The Drop
Michaël R. Roskam Le fidèle
Michaël R. Roskam RUNDSKOP
Mark Rosman A CINDERELLA STORY
Mark Rosman THE PERFECT MAN
Matt Ross 28 Hotel Rooms
Herbert Ross BOYS ON THE SIDE
Matt Ross Captain Fantastic
Gary Ross Free State of Jones
Gary Ross The Hunger Games
Gary Ross PLEASANTVILLE
Benjamin Ross RKO 281 — THE BATTLE OVER CITIZEN KANE
Gary Ross SEABISCUIT
Benjamin Ross THE YOUNG POISENER'S HANDBOOK
Andrew Rossi Page One: Inside the New York Times
Rosto The Monster of Nix
Miles Roston Game
Joe Roth AMERICA'S SWEETHEARTS
Eli Roth CABIN FEVER
Philip Roth DARKDRIVE
Eli Roth Death Wish
Eli Roth The Green Inferno en Knock Knock (Eli Roth over)
Eli Roth HOSTEL
Eli Roth HOSTEL 2
Eli Roth Knock Knock
Marc Rothemund Meisje met negen pruiken
Marc Rothemund SOPHIE SCHOLL — DIE LETZEN TAGE
Thilo Rothkirch, Piet de Rycker DE KLEINE IJSBEER
Thilo Rothkirch, Piet de Rycker KLEINE IJSBEER 2
Thilo Rothkirch, Piet de Rycker LAURA'S STER
Jerry Rothwell How to Change the World
Esther Rots DIALOOGOEFENING NO.1: STAD
Esther Rots KAN DOOR HUID HEEN
Jean Rouch MADAME L'EAU
Vincent Rouffaer Mega Mindy en de snoepbaron
Jean-Paul Rouve Les souvenirs
Michael Rowe AÑO BISIESTO
Ryan Rowe Tinker Bell
Duncan Roy A.K.A.
Heleen van Royen Het doet zo zeer
Patricia Rozema Into the Forest
Patricia Rozema MANSFIELD PARK
Patricia Rozema WHEN NIGHT IS FALLING
Joseph Ruben THE GOOD SON
Joseph Ruben MONEY TRAIN
Joseph Ruben RETURN TO PARADISE
Bruce Joel Rubin MY LIFE
Henry Alex Rubin, Dana Adam Shapiro MURDERBALL
Alan Rudolph AFTERGLOW
Alan Rudolph BREAKFAST OF CHAMPIONS
Alan Rudolph MRS. PARKER AND THE VICIOUS CIRCLE
José Luis Rugeles Alias Maria
Raoul Ruiz MISTÉRIOS DE LISBOA
Raoul Ruiz LE TEMPS RETROUVÉ
Raoul Ruiz TROIS VIES ET UNE SEULE MORT
Rúnar Rúnarsson Volcano (Rúnar Rúnarsson)
Bjørn Runge DAYBREAK
Richard Rush COLOR OF NIGHT
Charles Russel ERASER
David O. Russel FLIRTING WITH DISASTER
Chuck Russell BLESS THE CHILD
David O. Russell THE FIGHTER
Chuck Russell I Am Wrath
David O. Russell I LOVE HUCKABEES
David O. Russell Joy (David O. Russell)
Jay Russell LADDER 49
Ben Russell LET EACH ONE GO WHERE HE MAY
Charles Russell THE MASK
Ken Russell MINDBENDER
Chuck Russell THE SCORPION KING
David O. Russell Silver Linings Playbook
David O. Russell THREE KINGS
Jay Russell WATER HORSE
Anthony & Joe Russo Avengers: Infinity War
Anthony & Joe Russo Captain America: Civil War
Anthony & Joe Russo Captain America: The Winter Soldier 3D
Anthony & Joe Russo WELCOME TO COLLINWOOD
Antony & Joe Russo YOU, ME AND DUPREE
Ry Russo-Young Before I Fall
Paul Rust, Lesley Arfin, Judd Apatow Love (2016)
Paul Ruven THE BEST THING IN LIFE
Paul Ruven ENIGMA (Paul Ruven)
Paul Ruven FILMPJE!
Paul Ruven GANGSTERBOYS
Paul Ruven IVANHOOD
Paul Ruven De overgave
Paul Ruven SUR PLACE
Paul Ruven Ushi Must Marry
Stefan Ruzowitzky ANATOMIE
Stefan Ruzowitzky Deadfall
Stefan Ruzowitzky DIE FÄLSCHER
Stefan Ruzowitzky HEKSJE LILLY
Stefan Ruzowitzky DIE SIEBTELBAUERN
Piet de Rycker, Thilo Rothkirch KLEINE IJSBEER
Piet de Rycker, Thilo Rothkirch KLEINE IJSBEER 2
Piet de Rycker, Thilo Rothkirch LAURA'S STER
Mark Rydell INTERSECTION
Renny Rye LIPSTICK ON YOUR COLLAR
Michael Rymer ANGEL BABY
Michael Rymer QUEEN OF THE DAMNED
Ryosuke Hashiguchi HUSH!
Ryosuke Hashiguchi LIKE GRAINS OF SAND
Ryosuke Hashiguchi A TOUCH OF FEVER
Ryuhei Litamura DUEL PROJECT
RZA The Man with the Iron Fists
Joachim Rønning, Espen Sandberg BANDIDAS
Joachim Rønning, Espen Sandberg Kon-Tiki
Joachim Rønning, Espen Sandberg Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge
Anders Rønnow-Klarlund STRINGS