Burning
Tesnota
First Man
Transit (Christian Petzold over)
Living the Light — Robby Müller (Claire Pijman over)
Haley Joel Osment is niet van steen Tweekoppig monster

A.I. Artificial Intelligence

Verenigde Staten, 2001 | Steven Spielberg
Met de sciencefictionfilm A.I. Artificial intelligence manifesteert Steven Spielberg zich als Stanley Kubricks plaatsvervanger op aarde. De betreurde grootmeester werkte een kleine twintig jaar aan het project, waar Spielberg het na diens dood in minder dan twee jaar voltooide. Het unieke gelegenheidshuwelijk tussen de twee filmmakers wordt extra luister bij gezet met het verschijnen van een Kubrick-collectie voor de thuisbioscoop en een nieuwe documentaire over de vermeende kluizenaar.

Er is geen dankbaarder medium voor omzien in treurnis dan film: goede filmmakers scheppen hun eigen overtuigende wereld, en daarin ronddolen is jezelf verliezen in de gedachten van een ander. Bij zijn dood op 7 maart 1999 liet Stanley Kubrick een laatste nieuwe film na, waarin de held dolende is en gedachten vlees worden. Eyes wide shut was even omstreden als de eerdere films uit het oeuvre van de regisseur. Vreemd is dat niet: de belofte van schokkend bloot kon onmogelijk worden ingelost en de Freudiaanse thematiek stamde eveneens uit vervlogen tijden, en dus kon de film als achterhaald terzijde worden geschoven. Alleen leek er bij sommige kritische duidingen vooral sprake van een finale afrekening met een gehaat, want ogenschijnlijk overschat filmmaker. De tijd was er rijp voor: Kubrick was dood, het oeuvre compleet, en het liep met een monumentale sisser af.
Maar nu is er dan A.I. Artificial intelligence, een film die een gespleten karakter zelfs in de titel uitdraagt. Het had gewoon de nieuwe Spielberg kunnen zijn, ware het niet dat het ook de nieuwe Kubrick is, want de publiciteitsmachine laat geen gelegenheid onbenut om te benadrukken dat het project bij Kubrick begon. Als A.I.; de inmiddels toegevoegde verklaring van de afkorting maakt de titel nodeloos omslachtig, maar kennelijk was een simpel Artificial intelligence zonder Kubricks afkorting uit den boze. Lange tijd werd gesuggereerd dat het vooral technische problemen waren die Kubrick ervan weerhielden om A.I. zelf te draaien. Nu heet het echter ook dat de meester al bij leven suggereerde dat Spielberg de film beter kon regisseren, omdat de hoofdrol door een kind gespeeld moest worden en kinderen sneller groeien dan Kubrick een film kan opnemen. Spielberg is daarentegen buitengewoon efficiënt: wie voor Jaws wekenlang op een haperende haai moest wachten gooit het roer voorgoed om. Dat de regisseur goed met kinderen kan werken bleek herhaaldelijk.
Toch is het vreemd dat de leeftijd van de hoofdrolspeler nu als een van de oorzaken van de vroege overdracht van het project wordt opgevoerd. Kubrick gebruikte jonge kinderen in Barry Lyndon, The shining en Eyes wide shut, en dat leverde geen problemen op. En hij zweeg in alle talen, zodat het ons vrij staat te speculeren. Het eindresultaat van het lange en ondoorzichtige creatieve proces gaat nogal gebukt onder die speculatiedrift, want de film over een robotjongen die net als Pinocchio mens wil worden is een buitenbeentje in beide oeuvres. En daarom rijst bij herhaling de vraag wie wat bedacht heeft, en hoeveel Kubrick er bij Spielberg behouden bleef.

Hybride
Dat Kubrick al geruime tijd met A.I. bezig was bleek bij het verschijnen van twee andere sciencefictionfilms in 1995. In enkele berichten over het escalerende budget van Waterworld werd terloops gemeld dat de onheilstijding Kubrick in de wielen zou rijden, omdat diens film zich ook op een door gesmolten poolkappen overstroomde Aarde zou afspelen. En kort na de première van het onevenwichtige Sylvester Stallone-vehikel Judge Dredd liet make-up expert Chris Halls zich enthousiast ontvallen dat zijn halfmenselijke robot Mean Machine hem een dienstverband bij Kubrick had opgeleverd. Halls heeft de eindstreep niet gehaald, de gesmolten poolkappen wel.
Het jaar van Waterworld en Judge Dredd was een jaar vol speculaties over de status van Kubricks ambitieuze sciencefictionproject, en uiteindelijk werd het de doorgaans zwijgzame regisseur teveel. Op 15 december 1995 kwam het verlossende woord via de persafdeling van de Warner Bros. studio: Kubrick ging in productie met het summier toegelichte Eyes wide shut en A.I. zou later volgen. Het project was al wel aardig gevorderd, want het persbericht meldde dat de "set design and special effects development" zich in de "final stages" bevonden. De door Kubrick ingehuurde illustrator Chris Baker bleef ook na de wisseling van de wacht bij het project betrokken, en naar verluidt komt de vormgeving van de film goeddeels overeen met de blauwdrukken die het duo jaren geleden samen ontwikkelde.
Onduidelijk is in hoeverre Kubrick met het filmscenario gevorderd was. De film is gebaseerd op Brian Aldiss' in 1969 gepubliceerde korte verhaal 'Super-Toys last all summer long', waarover Kubrick begin jaren tachtig de filmrechten verwierf. Baker geeft in de persmap te kennen alleen een zogenaamd treatment gelezen te hebben, Spielberg kreeg van Kubricks assistent Jan Harlan dozen vol met notities, en schreef zijn eigen scenario. Het is Spielbergs eerste eigen scenario sinds dat voor Close encounters of the third kind in 1977. Omdat er geen externe scenarioschrijver aan te pas kwam kan de uiteindelijke film als een zuivere hybride tussen Spielberg en Kubrick gezien worden, en het predikaat "tweekoppig monster" dringt zich onverbiddelijk op.

Metafoor
De film draait om ideeën, bijvoorbeeld om de morele implicaties van overhaast wetenschappelijk handelen, en roept de vraag op of kunstmatig leven net zoveel waarde heeft als echt leven. Maar Spielberg is er de man niet naar alleen de hersenpan te beroeren: hij is een virtuoos in het opwekken van emoties, en maakt het gekmakend onevenwichtige A.I. voor een deel tot een soort E.T. Maar het is een curieuze variant op E.T., waarbij van ons verlangd wordt dat we de kleine robot David in ons hart sluiten, terwijl er voortdurend benadrukt wordt dat het geen kind maar een machine is. Ook dat stemt tot nadenken, over deze film als metafoor voor alle films en die van Spielberg in het bijzonder, want aan echte robots hebben Jaws, E.T. en Jurassic park natuurlijk geen gebrek. Hoezeer de filosofische thematiek ook met Kubrick verbonden mag zijn, de uitwerking draagt het uit duizenden herkenbare stempel van Spielberg en dat intrigeert meer dan het imponeert.
Intrigeren doet ook een pornografisch ontwerp voor het in A.I. figurerende lustoord Rouge City, dat heel even voorbij flitst in de documentaire Stanley Kubrick: a life in pictures. Het doet vermoeden dat Kubricks A.I. provocerender had kunnen worden dan Spielbergs relatief kuise variant, waarin we de door Jude Law vertolkte seksrobot Gigolo Joe nooit expliciet in functie zien. Het ene ontwerp daargelaten is alle officieel verstrekte informatie over de film volledig in overeenstemming met de inhoud van de documentaire, zodat we mogelijk nooit een helder beeld kunnen krijgen van de manier waarop het project evolueerde. Want als de documentaire één ding benadrukt, dan is het wel dat Kubricks dood geen einde maakte aan de gecontroleerde verstrekking van summiere informatie over de man en zijn werkwijze.

Zwijgen
Eigenlijk is de term hagiografie meer gerechtvaardigd dan de term documentaire. Dat viel te verwachten: A life in pictures werd gemaakt door Kubricks trouwe medewerker en zwager Jan Harlan. Diens zus en weduwe Christiane Kubrick lijkt een doorslaggevende stem in het geheel te hebben gehad. De op Rossini's Wilhelm Tell ouverture gemonteerde opening naar A clockwork orange-model is een bloemlezing uit krantenkoppen over Kubrick, waarbij begrippen als wereldvreemd, kluizenaar en legende elkaar afwisselen.
Duidelijk is dat Harlan en co een correctie van dit beeld voor ogen staat, maar ze zouden daarbij meer overtuigen als hun weergave van Kubricks leven minder selectief was geweest. Dat de regisseur van katten hield wisten we al, dat hij voor Christiane al twee keer getrouwd was mogen we niet meer weten, zoals ook onvermeld blijft dat de jonge Kubrick een notoir spijbelaar was en zo via buitenschoolse activiteiten zijn eigen loopbaan startte. De beelden van de kleine Stanley tonen een kind met een verbazend oude kop, de beelden van vader Stanley die zijn dochters de les leest ontwapenen door de olijke kinderen, niet door de autoritaire vaderfiguur. Harlans documentaire fascineert door het onderwerp, niet door de plichtmatige vorm en het weinig diepgravende karakter: de halfbakken afrekening met de mythe dankt zijn bestaansrecht juist aan het zwijgen van de meester.
Als we Harlan en Christiane Kubrick moeten geloven was er bij voltooiing van Eyes wide shut een einde aan het zwijgen gekomen, ware het niet dat Kubrick stierf voor hij de geplande interviewsessies zelfs maar kon aankondigen. Het verleden en het karakter van de documentaire nopen tot scepsis, maar het is hoe dan ook jammer dat Kubrick rond zijn zwanenzang geen uitvoerige interviews heeft gedaan. Want voor een laatste woord over de man, het oeuvre en vooral A.I. volstaan de uitspraken van de nabestaanden en Spielberg niet.
Wat rest verschijnt nu in een werkelijk sublieme uitvoering op dvd, in een collectie die technisch perfect is, en die aan extra's net genoeg bevat om te prikkelen en te weinig om gekoesterde illusies en mythes te verstoren. Het is voor de adepten een goudmijn: de geniale trailer voor A clockwork orange laat zich bijvoorbeeld eindeloos afspelen zonder aan impakt in te boeten, en The shining heeft er sinds de premièredag nimmer zo goed uitgezien. Of neem het oogstrelende, met kaarsen belichte Barry Lyndon, dat bij eerdere video-uitbreng alles van zijn gouden glans verloor en nu weer gloedvol oogt.
Net als bij de eerdere uitbreng op dvd wordt Eyes wide shut in een kort interview door Spielberg toegelicht, waarmee diens rol van Kubricks plaatsvervanger op aarde officieel in gang gezet werd. Het lijkt achteraf ondenkbaar dat Kubrick zelf zo'n toelichting zou hebben gegeven, hij stelde immers dat zijn werk voor zichzelf sprak. Dat Spielberg het posthuum wel deed zegt veel over hun karakters en hun relatie, zoals ook A.I. getuigt van een samenkomst van twee filmmakers die eigenlijk onverenigbaar zijn. De grillige film komt even knullig op gang als David Lynch' Dune, bevat scènes die in hun mechanische hang naar ontroering fascinerend akelig zijn, kent momenten van gruwel die te bizar zijn om te overtuigen en ontspoort aan het slot op zo'n magistrale manier dat enige bewondering voor Spielbergs lef op zijn plaats is. A.I. is al zijn eerste kunstfilm genoemd, en het is zonder meer de meest tegendraadse Hollywoodfilm sinds Fight club. Een film om te koesteren dus, al blijft Eyes wide shut een bevredigender afsluiting van een oeuvre en een tijdperk. Het is een kwestie van baas boven baas.

Bart van der Put

De 'Stanley Kubrick collection' op video en dvd verscheen onlangs bij Warner Bros. en omvat naast de documentaire Stanley Kubrick: a life in pictures, Lolita, Dr. Strangelove, 2001: a space odyssey, A clockwork orange, Barry Lyndon, The shining, Full metal jacket en Eyes wide shut. De laatste drie worden conform Kubricks wensen beeldvullend weergegeven, de rest behoudt de oorspronkelijke beeldratio.top
A.I. Artificial Intelligence

Oktober 2001 #226

Productie
Kathleen Kennedy
Steven Spielberg
Bonnie Curtis
Regie en scenario
Steven Spielberg
Camera
Janusz Kaminski
Geluid
Ronald Judkins
Montage
Michael Kahn
Art direction
Rick Carter
Make-up effects
Stan Winston Studio
Muziek
John Williams
Met
Haley Joel Osment
Frances O'Connor
Jude Law
William Hurt

Kleur, 146 minuten

Distributie
Warner
Te zien
vanaf 4 oktober

Titelindex


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1&


A

À BOUT DE SOUFFLE
À bras ouverts
A casa tutti bene
A Ciambra
A DEMAIN
A DIVINA COMÉDIA
À l'aveugle
A L'ORIGINE
A la Cantábrica
A LA PLACE DU COEUR
À LA VERTICALE DE L'ÉTÉ
À MA SOEUR (FAT GIRL)
À MAINS NUES
À perdre la raison
À TOUT DE SUITE
A TOUTE VITESSE
A VENDRE
THE A-TEAM
A-X-L
A.I. Artificial Intelligence
A.K.A.
AALTRA
Aanmodderfakker
AANRIJDING IN MOSCOU
DE AAP
Abduction
THE ABDUCTION CLUB
ABEL
ABELTJE
ABGESCHMINKT
ABOUNA
ABOUT A BOY
ABOUT ADAM
ABOUT ELLY
About Last Night
ABOUT SCHMIDT
About Time
Above Us All
El abrazo de la serpiente
EL ABRAZO PARTIDO
LOS ABRAZOS ROTOS
ABRE LOS OJOS
Abrir puertas y ventanas
ABSOLUTE GIGANTEN
ABSOLUTE POWER
Absolutely Fabulous: The Movie
Las acacias
ACCELERATOR
ACCIDENTAL HERO
THE ACCIDENTAL HUSBAND
THE ACCIDENTAL SPY
ACCION MUTANTE
L' ACCOMPAGNATRICE
The Accountant
ACE VENTURA: PET DETECTIVE
ACE VENTURA: WHEN NATURE CALLS
Acht Stunden sind kein Tag
Achtste-groepers huilen niet
THE ACID HOUSE
ACROSS THE UNIVERSE
The Act of Killing
Act of Valor
ADAM & PAUL
ADAM'S APPLES
ADAM'S RIB
ADAPTATION.
ADDAMS FAMILY VALUES
ADDICTED TO LOVE
ADDO, KONING DER DIEREN
ADELHEID
Adem
Adieu au langage
Adieu Berthe
ADIEU FORAIN
ADIEU, PLANCHER DES VACHES!
Les adieux à la Reine
Adios Amigos
THE ADJUSTMENT BUREAU
Admission
ADORATION
ADRENALINE
ADRIENN PAL
Adrift (Baltasar Kormákur)
ADRIFT (Bui Thac Chuyen)
ADVENTURELAND
THE ADVENTURES OF PLUTO NASH
THE ADVENTURES OF PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT
The Adventures of Tintin
L' ADVERSAIRE
ADVOCAAT VAN DE HANEN
ADVOCAATJE LEEF JE NOG?
AE FOND KISS
AEON FLUX
AFBLIJVEN
AFFAIR PLAY
UNE AFFAIRE DE GOÛT
LES AFFINITÉS ÉLECTIVES
AFFLICTION
AFRAID OF THE DARK
ÀFRICA
AFRICA UNITED
THE AFRICAN QUEEN
African Safari
Afscheid van de maan
After Earth
AFTER LIFE
After the Storm
AFTER THE SUNSET
After the Tone
AFTER THE WEDDING
AFTERGLOW
Aftermath
AFTERSCHOOL
AGAINST THE ROPES
AGATA E LA TEMPESTA
The Age of Adaline
THE AGE OF INNOCENCE
AGENT CODY BANKS
AGENT CODY BANKS 2
AGORA
THE AGRONOMIST
AGUA FRÍA DEL MAR
AI NO SHINSEKAI (A NEW LOVE IN TOKYO/TOKYO DECADENCE 2)
Ai Weiwei: Never Sorry
AILEEN: LIFE AND DEATH OF A SERIAL KILLER
AIMÉE & JAGUAR
Ain't Them Bodies Saints
AIR BUD
AIR BUD: DE TOPSCOORDER
UN AIR DE FAMILLE
AIR DOLL
AIR FORCE ONE
AIRHEADS
Aita
AJAMI
AJAX — DAAR HOORDEN ZIJ ENGELEN ZINGEN
ALAMAR
THE ALAMO
ALASKA
ALATRISTE
Albert Nobbs
Alberta
ALBINO ALLIGATOR
Alceste à bicyclette
ALEGRÍA
ALETTA JACOBS: HET HOOGSTE STREVEN
Alex Cross
ALEX VAN WARMERDAM DVD-BOX
Alex van Warmerdam: Gebouwd voor de film
ALEXANDER
ALEXANDER NEVSKY
ALEXANDRA
ALEXANDRA'S PROJECT
ALFIE
ALI
ALI G INDAHOUSE
ALI ZAOUA
ALIAS KURBAN SAÏD
Alias Maria
ALIBI
ALICE
ALICE IN WONDERLAND
Alice Through the Looking Glass
ALIEN LEGACY BOX
ALIEN RESURRECTION
ALIEN VS PREDATOR
ALIEN VS PREDATOR 2
ALIEN — THE DIRECTOR'S CUT
Alien: Covenant
ALIVE
All Eyez on Me
ALL GOD'S CHILDREN CAN DANCE
All is Lost
ALL MEN ARE MORTAL
ALL NIGHT HORROR SHOW 9
ALL OR NOTHING
All Quiet on the Western Front
All Roads Lead to Rome
ALL STARS
All stars 2: Old stars
ALL THE BOYS LOVE MANDY LANE
ALL THE INVISIBLE CHILDREN
All the Money in the World
ALL THE PRETTY HORSES
ALL THE RIGHT NOISES
ALL THINGS FAIR
All You Need is Me
ALLE TIJD
Alleen maar nette mensen
Alléluia
Alleman (Workshop Filmkritiek)
Alles is familie
ALLES IS LIEFDE
ALLES MOET WEG
ALLES STROOMT
Alles van waarde
Alles voor elkaar
Allied
Almanya — Wilkommen in Deutschland
ALMOST FAMOUS
Alone in Berlin
ALONG CAME A SPIDER
ALONG CAME POLLY
Aloys
Alpha
ALPHA & OMEGA 3D
ALPHA DOG
Alphabet
ALPHAVILLE
Alps
Als je verliefd wordt
ALS KAT EN HOND
ALTIPLANO
ALVIN & THE CHIPMUNKS 2
Alvin & The Chipmunks 3
ALVIN AND THE CHIPMUNKS
Alvin en de Chipmunks: The Road Chip
ALZA LA TESTA
AM SEIDENEN FADEN
L' amant double
LOS AMANTES DEL CÍRCULO POLAR
Los amantes pasajeros
LES AMANTS CRIMINELS
LES AMANTS RÉGULIERS
The Amazing Catfish
AMAZING GRACE
The Amazing Spider-Man 2 3D
The Amazing Spider-Man 3D
AMAZONES
Amazonia
AMEN.
AMER
AMERICA'S SWEETHEARTS
THE AMERICAN
American Assassin
AMERICAN BEAUTY
AMERICAN BUFFALO
AMERICAN CUISINE (CUISINE AMÉRICAINE)
American Dreams (lost and found)
AMERICAN DREAMZ
AMERICAN GANGSTER
AMERICAN HISTORY X
American Honey
American Made
American Pastoral
AMERICAN PIE
AMERICAN PIE 2
American Pie: The Reunion
AMERICAN PIE: THE WEDDING (AMERICAN WEDDING)
THE AMERICAN PRESIDENT
AMERICAN PSYCHO
American Sniper
AMERICAN SPLENDOR
American Ultra
AN AMERICAN WEREWOLF IN PARIS
AMERRIKA
L' AMI HOLLANDAIS
L' AMICO DI FAMIGLIA
AMIN
AMISTAD
AMITYVILLE HORROR
AMNESIA
AMONG HORSES AND MEN
L' AMORE MOLESTO
AMORES PERROS
Amori fragili
Amour
Un amour de jeunesse
Amour fou (Jessica Hausner over)
LES AMOURS IMAGINAIRES
AMSTERDAM, GLOBAL VILLAGE
Amy
AMY'S ORGASM
An
AN ALAN SMITHEE FILM: BURN HOLLYWOOD BURN
AN ANGEL FOR MAY
AN AWFULLY BIG ADVENTURE
AN EDUCATION
AN ENGLISHMAN IN NEW YORK
AN IDEAL HUSBAND
AN INCONVENIENT TRUTH
An Inconvenient Truth 2
AN UNFINISHED LIFE
Ana ana
L' anabase
ANACONDA
ANACONDAS
ANALYZE THAT
ANALYZE THIS
ANASTASIA
ANATOMIE
ANCHE LIBERO VA BENE
THE ANCHORAGE
Anchorman 2: The Legend Continues
The Ancient Woods
And Everything is Going Fine
AND NOW... LADIES AND GENTLEMEN
And So It Goes
AND THE BAND PLAYED ON
AND WHEN DID YOU LAST SEE YOUR FATHER
Die andere Heimat: Chronik einer Sehnsucht
ANDRE
The Andrei Tarkovsky Collection
ANDROMEDIA
ANGEL
ANGEL BABY
ANGEL EYES
ANGEL ON THE RIGHT
ANGELA'S ASHES
ANGÈLE ET TONY
THE ANGELIC CONVERSATION
ANGELS & DEMONS — HET BERNINI MYSTERIE
ANGELS OF THE UNIVERSE
The Angels' Share
ANGER MANAGEMENT
LES ANGES GARDIENS
ANGIE (Martha Coolidge)
ANGIE (Martin Lagestee)
L' ANGLAISE ET LE DUC
Angry Birds Movie
Angry Indian Goddesses
ANGST (Georg Kargl)
ANGST (Michiel van Erp)
ANGUS, THONGS AND PERFECT SNOGGING
ANI IMOTO
ANIKI-BÓBÓ
ANIMAL
ANIMAL FACTORY
ANIMAL KINGDOM
Animals
ANIMALS UNITED 3D
ANKLAGET
ANNA AND THE KING
Anna Karenina
ANNA MAGDALENA
Annabelle
Annabelle: Creation
L' ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD
Anni felici
Annie
ANNIE LEIBOVITZ: LIFE THROUGH A LENS
Annihilation
THE ANNIVERSARY PARTY
AÑO BISIESTO
UN AÑO SIN AMOR
Anomalisa
ANONYMA
Anonymous
ANOTHER DAY IN PARADISE
ANOTHER YEAR
THE ANT BULLY (DE MIERENMEPPER)
Ant Man
Ant-Man and the Wasp
ANTARCTICA, A TICKET TO ETERNITY
Antboy
Antboy en de wraak van de rode furie
ANTICHRIST
ANTITRUST
ANTON
ANTONIA
ANTÔNIA
Ants on a Shrimp
ANTZ
ANUBIS & HET PAD DER ZEVEN ZONDEN
ANVIL! THE STORY OF ANVIL
ANY GIVEN SUNDAY
ANY WAY THE WIND BLOWS
ANYTHING ELSE
ANYWHERE BUT HOME
Apa
APAN
THE APARTMENT
Apenstreken
Apocalypse Now
APOCALYPSE NOW REDUX
APOCALYPTO
APOLLO 13
Apollo 18
L' Apollonide — Souvenirs de la maison close
THE APOSTLE
DIE APOTHEKERIN
APP — de film
APPALOOSA
L' apparition
L' APPARTEMENT
L' APPÂT
DE APPEL (SIB)
LES APPRENTIS
APRÈS L'AMOUR
APRÈS LA VIE
Après mai
APRILE
APT PUPIL
APU-TRILOGIE
AQUAMARINE
Aquarius
Arabian Nights (As mil e uma noites)
Araf
Arbitrage
THE ARBOR
LA ARDILLA ROJA
ARE WE DONE YET?
Area 51
Argo
THE ARISTOCRATS
DE ARISTOKATTEN
ARLINGTON ROAD
ARMADILLO
ARMAGEDDON
Army of One
ARO TOLBUKHIN. EN LA MENTE DEL ASESINO
AROUND THE BEND
AROUND THE WORLD IN 80 DAYS
Arrietty
Arrival
The Art of Happiness
THE ART OF WAR
ARTEMISIA
ARTHUR
ARTHUR 3: DE STRIJD TUSSEN TWEE WERELDEN
ARTHUR AND THE MINIMOYS
ARTHUR EN DE WRAAK VAN MALTHAZARD
The Artist
Artist of Fasting (IFFR Deep Focus Adachi Masao)
As Above So Below
AS GOOD AS IT GETS
As I Lay Dying
As I Open My Eyes
AS IT IS IN HEAVEN
DE AS VAN PHOENIX
Ascent
ASH WEDNESDAY
Ashes
ASHES OF TIME REDUX
ASK THE DUST
THE ASSASSIN (John Badham)
The Assassin (Nie Yinniang)
Assassin's Creed
ASSASSIN(S)
THE ASSASSINATION OF JESSE JAMES BY THE COWARD ROBERT FORD
THE ASSASSINATION OF RICHARD NIXON
ASSASSINS
ASSAULT ON PRECINCT 13
ASSEPOESTER EN DE KEUKENPRINS
ASSHAK, TALES FROM THE SAHARA
THE ASSOCIATE
ASTERIX & DE VIKINGEN
Asterix & Obelix 3D: De Romeinse lusthof
Asterix & Obelix bij de Britten
ASTÉRIX & OBÉLIX: MISSION CLÉOPÂTRE
ASTERIX AUX JEUX OLYMPIQUES
ASTERIX EN OBELIX TEGEN CAESAR
ASTRO BOY
THE ASTRONAUT'S WIFE
At Any Price
AT FIRST SIGHT
AT THE END OF DAYBREAK
ATANARJUAT, THE FAST RUNNER
L' atelier
Atlantic.
ATLANTIS (Digna Sinke)
ATLANTIS (Gary Trousdale, Kirk Wise)
ATM
Atmen
Atomic Blonde
ATONEMENT
Attack on Titan: The Movie (deel 1) en Attack on Titan: End of the World (deel 2)
ATTENBERG
Attila Marcel
AU PETIT MARGUERY
Au revoir là-haut
L' AUBERGE ESPAGNOLE
AUDITION
Auf der anderen Seite
Auf einmal
AUF WIEDERSEHEN AMERIKA
AUGUST RUSH
AUGUST: A MOMENT BEFORE THE ERUPTION
August: Osage County
EL AURA
AURORA
Aus dem Nichts
Austerlitz
AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER
AUSTIN POWERS: INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY
AUSTIN POWERS: THE SPY WHO SHAGGED ME
AUSTRALIA
AUTO FOCUS
THE AUTOBIOGRAPHY OF NICOLAE CEAUSESCU
AUTUMN BALL
AUTUMN GOLD
AUTUMN IN NEW YORK
AUTUMN MOON
Ava (Léa Mysius over)
AVALON
Avant l'hiver
AVATAR
AVENGE BUT ONE OF MY TWO EYES
THE AVENGERS (Jeremiah Chechik)
The Avengers (Joss Whedon)
The Avengers: Age Of Ultron
Avengers: Infinity War
L' avenir
AVETIK
THE AVIATOR
DE AVONTUREN VAN HET MOLLETJE 1
DE AVONTUREN VAN PINOKKIO
The Awakening
AWAY FROM HER
AWAY WE GO
AWAY WITH WORDS
AYURVEDA — ART OF BEING
AZULOSCUROCASINEGRO
AZUR & ASMAR