Burning
Tesnota
First Man
Transit (Christian Petzold over)
Living the Light — Robby Müller (Claire Pijman over)
'It is always right now'

Boyhood

Verenigde Staten, 2014 | Richard Linklater
Hij heeft de tijd aan zijn kant, filmmaker Richard Link­later. Geheel onder de radar werkte hij twaalf jaar aan Boyhood, een simpel coming-of-age-verhaal dat uniek en ongeëvenaard is. Het leven gevangen in het stofje dat in het licht van de projector naar het filmdoek danst.

Door Dana Linssen

Boyhood is eigenlijk het gevolg van een scenarioprobleem, vertelde Richard Linklater eerder deze zomer in Amsterdam. Hij wilde een film maken over een opgroeiende jongen, die van een kind een man werd, maar had geen zin in de gebruikelijke Hollywood-oplossing: zijn hoofdpersoon op verschillende leeftijden door verschillende acteurs te laten spelen. Linklater houdt van naturalisme en 'real time'. Dat blijkt wel uit zijn beroemde Before-trilogie, waarin acteurs Ethan Hawke en Julie Delpy als de Romeo en Julia van de generatie X elkaar, en ons toeschouwers, om de negen jaar ontmoeten.
De manier waarop de acteurs en de personages in die films ouder worden en groeien, veranderen en getekend raken door het leven is zonder precedent in de filmgeschiedenis. Truffaut deed iets vergelijkbaars met zijn Antoine Donel-reeks, Tsai Ming-liang doet het omdat hij steeds met zijn muze Lee Kang-sheng werkt, maar zonder Linklaters narratieve consistentie. Michael Apted speelde ermee in zijn Up-documentaireserie. Je kunt het niet eens met langlopende soaps vergelijken, want daarin doet men er juist alles aan om de personages in een tijdvacuüm op te sluiten zodat ze nooit ouder hoeven te worden.
Linklater daarentegen is niet bang voor de tijd. Hij heeft de tijd aan zijn kant. Hij houdt ervan dat films als tijdcapsules werken, en als tijdmachines. Gesterkt door zijn ervaringen met de Before-films besloot hij het voor Boyhood nog radicaler aan te pakken. Niet elke negen jaar een nieuwe film over een dag, maar één film die twaalf jaar bestrijkt. Gedurende die twaalf jaar filmde hij met gezette tussenpozen met dezelfde acteurs scènes uit het leven van de jonge Mason (Ellar Coltrane). We volgen hem vanaf het moment dat hij als zesjarige achterover in het gras ligt en naar de lucht staart, via de scheiding van zijn ouders Olivia (Patricia Arquette) en Mason sr. (Ethan Hawke), zien hem met zijn zusje Samantha (Lorelei Linklater) voor de zoveelste keer hun spullen inpakken als hun moeder weer een nieuwe relatie aangaat of beëindigt, horen hoe zijn stem breekt, voelen hoe zijn hart voor de eerste keer breekt, en luisteren naar onze eigen woorden als hij uiteindelijk als achttienjarige in de woestijn van Texas weer naar de magnifieke lucht (en naar ons toeschouwers) staart en de slotconclusie van de film uitspreekt: "You know how everyone always says 'seize the moment'? But I think it is kind of the other way around: the moment seizes us. Yeah, it's constant. It's, like, always right now." We zijn met hem in de tijd.
Boyhood is om heel veel redenen uniek. Weergaloos. Hier volgen er twaalf. Evenveel als de jaren die verstrijken.

e Tijd
Boyhood is een experiment in tijd. En in duur. Ongeëvenaard in de cinema. Niet alleen passeren er in amper drie uur twaalf jaar. Ook gaat de film over hoe wij tijd ervaren. Als een stroom? Of als een ogenblik? Een eeuwigdurend heden? Hoe Linklater daarnaar kijkt kun je aflezen uit de montage, waarin hij steeds heeft gekozen voor organische, klassieke oplossingen, die heel natuurlijk voelen, maar opvallen omdat er opeens een jaar voorbij blijkt te zijn. In de documentaire Double Play van Gabe Klinger, over de filmische vriendschap tussen Linklater en de structuralistische filmmaker James Benning (voor wie experimenten met tijd en duur de kern van zijn werk vormen) die eerder dit jaar op het Filmfestival Rotterdam was te zien, is te zien hoe Linklater de montage aanpakte. De tijd gaat voorbij omdat Mason in het ene shot nog een dood dier bestudeert, en in het volgende in hetzelfde steegje in een lingeriecatalogus gluurt. Eros en Thanatos. Op het ene moment lopen Mason en zijn moeder na een gesprekje met een docent de klas uit, in het volgende zwaait de voordeur open en komen Olivia en Masons leraar terug van huwelijksreis. Doordat er steeds in de beweging is gesneden voelen de ellipsen organisch en elegant in plaats van als de breuken en abrupte bewegingen die het misschien zijn.

r Middle-class Texas
De film is niet alleen een studie van tijd, maar ook van plaats, van milieu. En in het bijzonder het middle-class Texas waar Linklater zelf zijn wortels heeft. Je ziet niet zo vaak 'gewone mensen' in Amerikaanse films. En al helemaal geen gewone mensen die gewone dingen doen, of gewone mensen die 'levens van stille wanhoop leiden' zoals David Henri Thoreau schreef in zijn Walden. Ondanks de sfeer van hipheid die er om de films van Linklater hangt portretteert hij in Boyhood mensen die boodschappen doen in de mall, op zaterdagavond gaan bowlen, hamburgers eten, verder studeren om hogerop te komen, sociaal en opwaarts mobiel zijn. Je ziet de wegen, de steden, de saaie buitenwijken. Je ziet de levens van de mensen die meestal in film veronachtzaamd worden.

t Amerikaanse Droom
Boyhood beschrijft het evangelie van Amerika: God, sport, een sportwagen, een geweer en sociale mobiliteit. Het is de Amerikaanse Droom in de praktijk.

u Harry Potter of Obama
Wie zal belangrijker voor het eerste decennium van deze eeuw blijken te zijn, Harry Potter of Obama? Een van de dingen die je tijdens het kijken regelmatig vergeet is dat deze film geen historisch gereconstrueerde film is die zich in het recente verleden afspeelt, maar een kroniek waarvan de makers zich keer op keer moesten afvragen welke actualiteiten de tand des tijds zouden doorstaan. Hoewel het verhaal van Boyhood voor aanvang grotendeels vaststond — het eindshot had hij zelfs al precies in zijn hoofd — vertelde Linklater in Amsterdam dat hij tussen de draaiperiodes door steeds een jaar had om op het heden, het recente verleden en de nabije toekomst te reflecteren. Wat zou tegen de tijd dat de film af was nog steeds relevant en representatief zijn? Natuurlijk, Bush en Obama figureren in het tv-nieuws, maar minstens even belangrijk zijn de verwijzingen naar de populaire cultuur: Mason met z'n Game Boy, Samantha die een liedje van Britney Spears zingt, het uitkomen van het nieuwste Harry Potter-boek.

i Geld
Boyhood speelt zich grotendeels af tijdens de kredietcrisis. Moeder Olivia zit regelmatig zuchtend over de rekeningen gebogen. Hoe belangrijk geld ook is als motief in de film, het is ook ontluisterend, tot echte armoede komt het nooit. Sam tegen het vriendinnetje van Mason: "Na je achttiende hoef je niet meer naar je ouders te luisteren, in het bijzonder niet als ze niet voor je betalen." Dat Sam en Mason straks met enorme studieleningen opgezadeld zullen zitten als ze klaar zijn met hun studie wordt alleen gesuggereerd, maar bij de eindeloze tegenwoordige tijd waarin ze leven hoort ook een zekere zorgeloze nonchalance. Linklater signaleert het, observeert zoals hij alles in de film observeert, maar laat het aan de toeschouwer over er conclusies uit te trekken.

o Terloops
Ik schreef het net al: terloops. Boyhood is een studie in terloopsheid. In tussenmomenten. Een film-fleuve waarin er een interessante spanning is tussen breuk en continuïteit, tussen de flow waarmee de tijd voorbijgaat en de levens van de hoofdpersonen zich na 'life changing events' als verhuizingen en echtscheidingen weer hergroeperen. Dat komt omdat Linklater nooit het drama filmt of exploiteert, maar de opmaat en de nagalm laat zien. Het geeft de film niet alleen zijn flow, maar ook die karakteristieke lijzigheid die zoveel van Linklaters films kenmerkt, van Slacker tot nu. Alsof het grote drama zijn personages ook ontglipt. Alsof het leven zich ergens anders afspeelt, terwijl ze er nog op zitten te wachten.

p Geheugen
Linklater zelf verklaarde dit door een beroep te doen op de werking van het geheugen. Zijn film is een geheugenmachine. Hij wilde laten zien hoe wij tijd ervaren en ons leven herinneren. Dat is inderdaad eerder vaak een herinnering aan kleine Proustiaanse momenten als de geur van jasmijnthee die het verleden tot leven doet komen, dan een aaneenschakeling van triomfen en veldslagen. Boyhood is Linklaters 'madeleine'.

a Grappig
Boyhood bevat de grappigste, gevatste en gemeenste dialogen sinds de screwball comedy. Sinds de Before-trilogie weten we dat Linklaters ogenschijnlijk geïmproviseerde dialogen in feite zorgvuldig neergeschreven en gerepeteerd zijn. Terloopse opvoedadviezen tijdens het bowlen: "Kids, life doesn't have bumpers"; Mason sr. die zijn kinderen weer eens meeneemt in zijn zwarte GTO en de prepubers onhandig uithoort over school en vriendjes, zoals elke ouder dat doet die niet weet hoe hij een gesprek moet beginnen: "Ik ga niet die vader zijn tegen wie je 'mhh' en 'pretty cool' kunt zeggen. Talk to me!" Het zijn zelfreflexieve teksten, die vaak meer zeggen dan je op het eerste gezicht hoort. Die informatie overdragen maar ook de situatie becommentariëren. The fine art of conversation.

s Moederschap
Boyhood is niet alleen een film over een opgroeiende jongen en de jongelingsjaren waaraan hij zijn titel ontleent. Het tweede belangrijke personage in de film is Masons moeder Olivia. Linklater zelf groeide grotendeels op als kind van gescheiden ouders, dus het is verleidelijk om de autobiografische link te zien. Die wordt overigens nog versterkt door het feit dat zijn oudste dochter Lorelei Masons zusje Samantha speelt en zijn twee andere dochters Alina Mae en Charlotte Rona beiden in een scène te zien zijn.
We zien hoe Olivia zich ontwikkelt van een tobbende aan de kant gezette moeder die veel te snel volwassen heeft moeten worden ("I was someone's daughter and then I was somebody's fucking mother", zegt ze aan het begin van de film) tot een zelfstandige vrouw met een baan.

d Vaderschap
Mason sr. is in het begin van de film een beetje een lapzwans. Hij zit ergens in Alaska en is bij lange na nog niet volwassen. Maar als hij dan opeens weer opduikt in de levens van Mason en Samantha wordt hij afgezet tegen de nieuwe vriendjes van Olivia (een alcoholist, een ex-militair) steeds sympathieker. Boyhood gaat over de kindertijd van een jongen die misschien wel volwassener moet zijn dan zijn ouders, omdat die ouders een uitgestelde jeugd beleven. Pas aan het einde van de puberteit is het evenwicht bereikt. Maar dan gaan de kinderen het huis uit. Het doet je je afvragen wat voor rol ouders überhaupt in een opvoeding kunnen spelen. Is deze generatie teveel met zichzelf bezig? Reflecteert Linklater ook op zijn eigen rol als vader? Of is hij nostalgisch? Mason en Samantha worden op een verfrissende manier niet zozeer aan hun lot overgelaten als wel losgelaten. Kinderen zijn veerkrachtiger dan je denkt. Ze komen er wel. Maar dat is nog geen excuus voor vaders om hun verantwoordelijkheid niet te nemen.

f Familie
"Mama, waarom ben je in godsnaam met hem getrouwd", vraagt Samantha haar moeder over stiefvader Bill (de alcoholist). "Het is zo'n klootzak." "Nou ja, hij heeft ook zijn goede kanten", antwoord Olivia, "niemand is perfect en bovendien zijn we nu een familie." Samantha: "We waren al een familie." Ondanks de veranderende tijden is familie nog helemaal de hoeksteen van de Amerikaanse samenleving die Linklater laat zien. Maar dat is niet alleen een sociologische observatie, ook een emotionele. Familie betekent ook: ergens bijhoren, je plaats vinden, en ontdekken dat dat in verschillende levensfasen misschien wel met andere mensen moet. Als Mason aan het einde van de film met zijn nieuwe studievrienden de woestijn in trekt, heeft hij voor dat moment misschien wel zijn nieuwe familie gevonden. En wij toeschouwers ook.

g Risico
Richard Linklater nam met Boyhood een enorm risico. Wat als een van de hoofdrolspelers er geen zin meer in had, zoals dochter Lorelei op een gegeven moment, of zou overlijden? Tijdens een van de episodes is actrice Patricia Arquette hoogzwanger, maar dankzij ingenieus camerawerk is het nauwelijks te zien. De financiers hadden ermee op kunnen houden of failliet kunnen gaan. En ook Linklater zelf had zijn interesse kunnen verliezen: hij regisseerde negen andere speelfilms in de tussentijd.
Hij speelde met tijd, maar tijd is niet te verzekeren. Tijd geeft geen garanties.
Dat je al die dingen vergeet tijdens het kijken is de grootste kracht van de film.
Linklater is meester over de tijd geworden. En dat is meer dan alle ontroering en alle herkenning het grote wonder van Boyhood. Dat hij een herinneringslandschap heeft gecreëerd waarin het verleden voor altijd aanwezig is, en ook de toekomst heden is. Dat is bijna Zen. Dat is het leven gevangen in het stofje dat in het licht van de projector naar het filmdoek danst. Boyhood is de À la recherche du temps perdu van het Amerika van nu.


Filmkrant.Live verzorgt in augustus inleidingen bij Must See Boyhood:
Filmschuur Haarlem | 2 augustus 16.00 uur | door Dana Linssen
De Lieve Vrouw | Amersfoort | 4 augustus 20.00 uur | door DL
Meer info op filmkrant.nl > filmkrant.livetop
Boyhood

Juli/augustus 2014 #367Productie
Richard Linklater
Cathleen Sutherland
Regie en scenario
Richard Linklater
Camera
Lee Daniel
Shane Kelly
Montage
Sandra Adair
Art direction
Rodney Becker
Met
Ellar Coltrane
Lorelei Linklater
Patricia Arquette
Ethan Hawke

Kleur, 166 minuten

Distributie
Lumière
Te zien
vanaf 31 juli

Titelindex


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1&


B

B-52
B. LOVE COLDER THAN DEATH
B. MONKEY
BAADASSSSS!
DER BAADER MEINHOF KOMPLEX
Baal
BAARÌA
BAB EL-OUED CITY
The Babadook
BABAJI, AN INDIAN LOVE STORY
BABE
BABE: PIG IN THE CITY
BABEL
BABIES
BABOOSKA
BABS
De baby
BABY BLUE
Baby Driver
BABY GENIUSES
BABY MAMA
THE BABY OF MÂCON
BABY'S DAY OUT
BABYLON
BABYLON A.D.
The babymakers
Bacalaureat (Cristian Mungiu over)
THE BACHELOR
Bachelorette
The Bachelors
HET BACHVIRUS
BACIAMI ANCORA
BACK TO GAYA
THE BACK-UP PLAN
BACKBEAT
BAD BOY BUBBY
BAD BOYS
BAD BOYS 2
BAD COMPANY
BAD DAY AT BLACK ROCK
BAD GIRLS OF MUSIC
BAD GUY
BAD LIEUTENANT
THE BAD LIEUTENANT: PORT OF CALL — NEW ORLEANS
Bad Moms
Bad Moms 2
Bad Neighbours
Bad Neighbours 2
BAD NEWS BEARS
Bad Samaritan
BAD SANTA
Bad Santa 2
BAD TEACHER
The Bag Man
BAISE-MOI
UN BAISER S'IL VOUS PLAÎT
BAISERS VOLÉS
Bait 3D
DE BAL
LE BAL MASQUÉ
BALADA TRISTE DE TROMPETA
LA BALIA
BALIBO
BALKAN BAROQUE
Ballerina
BALLETS RUSSES
BALLO A TRE PASSI
LE BALLON ROUGE
BAMAKO
BAMBI
BAMBI II
BAMBOOZLED
THE BAND'S VISIT
La bande à Picasso
BANDIDAS
BANDIT QUEEN
BANDITS
Los Bando
Bang Gang (A Modern Love Story)
THE BANGER SISTERS
BANGKOK DANGEROUS (Danny & Oxide Pang)
THE BANISHMENT
THE BANK JOB
Bankier van het verzet
DE BANKROET JAZZ
EL BAÑO DEL PAPA
Bar bahar
BARAN
BARB WIRE
Barbara
THE BARBER OF SIBERIA
Barbershop: A Fresh Cut
Barbie, dolfijnenmagie
BARDSONGS
THE BAREFOOT CONTESSA
BARNEY'S VERSION
BARNYARD: THE ORIGINAL PARTY ANIMALS/BEESTENBOEL
LES BARONS
Barry
Bart Vegter: 9 abstracte films (1981-2008)
BASEKETBALL
BASHU
BASIC INSTINCT 2
THE BASKETBALL DIARIES
BASQUIAT
The Bastard
LOS BASTARDOS
Bastille Day
BATALLA EN EL CIELO
BATMAN & ROBIN
BATMAN BEGINS
BATMAN FOREVER
Batman vs. Superman: Dawn of Justice
BATTLE IN SEATTLE
The Battle of Algiers
Battle of the Sexes
Battle of the Year: The Dream Team
BATTLE ROYALE
BATTLE ROYALE 2
BATTLEFIELD EARTH
Battleship
The Bay
Baywatch
BE COOL
BE KIND REWIND
THE BEACH
BEAN
Bears
Beast
Beasts of No Nation
Beasts of the Southern Wild
BEAT
The Beatles: Eight Days a Week
Beats, Rhymes & Life Travels of a Tribe Called Quest
Un beau soleil intérieur
BEAU TRAVAIL
BEAUTIFUL BITCH
BEAUTIFUL BOXER
Beautiful Boy
THE BEAUTIFUL COUNTRY
Beautiful Creatures
BEAUTIFUL GIRLS
BEAUTIFUL JOE
A BEAUTIFUL MIND
BEAUTIFUL PEOPLE
BEAUTIFUL THING
Beauty and the Beast
Beauty and the Dogs
Les beaux jours
BEAVIS AND BUTT-HEAD DO AMERICA
BECAUSE I SAID SO
BECK
BECOMING JANE
Becoming traviata
BEDAZZLED
BEDROOMS & HALLWAYS
BEDTIME STORIES
BEE MOVIE
BEEFCAKE
BEESEASON
BEESTENBOEL (BARNYARD: THE ORIGINAL PARTY ANIMALS)
Beestenboot
BEETHOVEN'S 2ND
BEFORE AND AFTER
Before I Fall
Before Midnight
BEFORE NIGHT FALLS
BEFORE SUNRISE
BEFORE SUNSET
BEFORE THE DEVIL KNOWS YOU'RE DEAD
Before the Flood
BEFORE THE RAIN
BEFORE THE STORM
Begin Again
Beginners
BEHIND ENEMY LINES
Behind the Candelabra
BEHIND THE SUN
Being Flynn
BEING HUMAN
BEING JOHN MALKOVICH
Bel ami
Belgica
THE BELIEVER
Bella Donna's
BELLA MARTHA
Bellas mariposas
Belle (Amma Asante)
Belle (André Delvaux)
BELLE (Irma Achten)
BELLE DE JOUR
Belle en het beest
BELLE ÉPOQUE
BELLE TOUJOURS
BELLE VAN ZUYLEN
Bellicher: Cel
BELOVED
BELPHÉGOR — LE FANTÔME DU LOUVRE
BEN X
Ben-Hur
BEND IT LIKE BECKHAM
De Bende van Oss
Bennie Stout
BENNY AND JOON
BENNY'S VIDEO
BENZINA
Benzinho
BEOWULF
BEOWULF & GRENDEL
Berberian Sound Studio
BERLIN ALEXANDERPLATZ: REMASTERED
Berliner Tagebuch
BERNIE
Bert Haanstra Compleet
BES VAKIT — TIMES AND WINDS
BESHKEMPIR
The Best Exotic Marigold Hotel
THE BEST INTENTIONS
Best Night Ever
The Best of Me
THE BEST THING IN LIFE
BEST WORST MOVIE
DE BESTE ZOMER
Bethlehem
BETTER THAN CHOCOLATE
Betty: They Say I'm Different
Between the Devil and the Deep
BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA
THE BEVERLY HILLBILLIES
BEVERLY HILLS CHIHUAHUA
BEVERLY HILLS COP 3
Bewaren — of hoe te leven
DER BEWEGTE MANN
BEWITCHED
BEWOGEN KOPER
BEYNELMILEL aka THE INTERNATIONAL
BEYOND (Åke Sandgren)
Beyond (Pernialla August)
BEYOND BORDERS
Beyond Clueless
BEYOND RANGOON
BEYOND REASON
Beyond Sleep
BEYOND THE CLOUDS (PAR DELÀ LES NUAGES)
BEYOND THE GAME
Beyond the Hills
Beyond the Mountains and Hills
BEYOND THE ROCKS
Beyond the Steppes
Beyond Words
BEZNESS
Bezness as Usual (Alex Pitstra over)
The BFG
Bibi & Tina
Bibi & Tina 2 (NL)
Bibi & Tina: Jongens tegen de meiden
BICENTENNIAL MAN
Les bien-aimés
BIENVENUE CHEZ LES CH'TIS
Big Boy
THE BIG BRASS RING
BIG DADDY
Big Eyes
BIG FISH
Big Game
THE BIG HEAT
Big Hero
THE BIG HIT
THE BIG LEBOWSKI
Big Miracle
BIG MOMMA'S HOUSE
BIG MOMMA'S HOUSE 2
BIG MOMMAS: LIKE FATHER, LIKE SON
BIG NIGHT
The Big Parade
The Big Short
The Big Wedding
THE BIG WHITE
Bigfoot Junior
A Bigger Splash
BIGGER THAN JAMES DEAN
BIGGER THAN LIFE
BIGGIE & TUPAC
BIJ ONS IN DE JORDAAN
BIKKEL
Billy
BILLY ELLIOT
BILLY THE KID
BILLY'S BAD
BIN ICH SCHÖN?
BIN-JIP
BINGO
BIOGRAFI: ALBANESE VERHALEN
BIPEDALISM
BIR IHTIMAL DAHA VAR
THE BIRD CAN'T FLY
Bird People (Pascale Ferran over)
THE BIRDCAGE
Birdman
BIRDWATCHERS
BIRTH
BIRTHDAY GIRL
BITTER MOON
BITTER SUGAR
Bittersweet
A BITTERSWEET LIFE
BIUTIFUL
Black
Black & White & Sex
THE BLACK BALLOON
BLACK BUTTERFLIES
BLACK CAT, WHITE CAT
Black Coal
THE BLACK DAHLIA
Black Gold (Jean-Jacques Annaud)
BLACK GOLD (Marc & Nick Francis)
BLACK HAWK DOWN
BLACK KNIGHT
BLACK MASK
Black Mass
Black Mirror
Black Mirror (seizoen 4)
Black Out
BLACK ROBE
BLACK SHEEP
BLACK SNAKE MOAN
BLACK SWAN
BLACK VENUS
Black's Game
Blackbird
BLACKBOARDS
Blackfish
Blackhat
BlacKkKlansman
Blackmail/Grand Piano
THE BLACKOUT/THE ADDICTION
BLACKWATER FEVER
BLADE
BLADE 2
Blade of the Immortal
BLADE RUNNER
Blade Runner 2049
Blade Runner: The Final Cut
BLADE TRINITY
BLADES OF GLORY
Blair Witch
BLAIR WITCH 2: BOOK OF SHADOWS
THE BLAIR WITCH PROJECT
Blancanieves
A Blast
BLAST FROM THE PAST
DE BLAUWE TREIN
BLAZEN TOT HONDERD
BLAZING SADDLES
BLED NUMBER ONE
The Bleeder
The Bleeding Edge
Blended
BLESS THE CHILD
Blessed Benefit
BLIND
BLIND DATE (Stanley Tucci)
BLIND DATE (Theo van Gogh)
BLIND LOVES
BLIND PIG WHO WANTS TO FLY (Previously Unreleased)
BLINDGANGERS
BLINDNESS
BLINDSIGHT
The Bling Ring
BLINK
BLISSFULLY YOURS
Blitz
Blockers
Bloed, zweet & tranen
BLOEDBROEDERS
DE BLOEDBRUILOFT
Bloedlink
LA BLONDES AUX SEINS NUS
BLOOD AND WINE
BLOOD DIAMOND
Blood Father
BLOOD IN BLOOD OUT
Blood Ties
BLOODWORK
BLOODY ANGELS
BLOODY MONDAYS & STRAWBERRY PIES
BLOODY SUNDAY
BLOOT
BLOW
BLOWN AWAY
BLUB! IK BEN EEN VIS
BLUE (Derek Jarman)
Blue (Keith Scholey)
BLUE BELGIUM
BLUE CHIPS
BLUE CRUSH
Blue Jasmine
THE BLUE KITE
BLUE MOON
BLUE MOVIE
BLUE SKY
BLUE STREAK
BLUE TIGER
BLUE VALENTINE
BLUE VELVET
BLUEBERRY
Bluebird
The Blues Brothers
BLUES BROTHERS 2000
Boardwalk Empire
THE BOAT THAT ROCKED
BOAT TRIP
BOB LE FLAMBEUR
BOB ROBERTS
BOBBY
Bobby en de geestenjagers
BODIES, REST & MOTION
Bodkin Ras
THE BODY
Body (Previously Unreleased)
BODY BAGS
Body Language
BODY OF EVIDENCE
BODY OF LIES
BODY SHOTS
BODYGUARD
DE BOEKVERFILMING
Bojack Horseman
EL BOLA
BOLIVIA
BOLLETJES BLUES!
BOLLYWOOD HERO
BOLT
Het bombardement
BOMBÓN — EL PERRO
Bombshell: The Hedy Lamarr Story
Bon Bini Holland
EL BONAERENSE
THE BONE COLLECTOR
Bone Tomahawk
DE BONTE BRIGADE
BOOGEYMAN
BOOGIE NIGHTS
Boogie Woogie
Book Club
THE BOOK OF ELI
The Book Thief
The Bookshop
BOOM!
BOOMERANG
BOPHA!
BORAT: CULTURAL LEARNINGS OF AMERICA FOR MAKE BENEFIT GLORIOUS NATION OF KAZAKHSTAN
Borders (Jacqueline van Vugt over)
BORDERTOWN
Borg/McEnroe
Borgman
BORN YESTERDAY
THE BORROWERS
De Boskampi's
The Boss
The Boss Baby
THE BOSS OF IT ALL
BOSTON KICKOUT
THE BOTHERSOME MAN
El botón de nácar (Patricio Guzmán over)
BOTTLE ROCKET
BOTTLE SHOCK
BOUNCE
BOUND
THE BOUNTY HUNTER
THE BOURNE IDENTITY
The Bourne Legacy
THE BOURNE SUPREMACY
THE BOURNE ULTIMATUM
BOVEN DE BERGEN
Boven is het stil
DE BOVENMAN
THE BOW (HWAL)
BOWFINGER
BOWLING FOR COLUMBINE
THE BOX
BOX OF MOONLIGHT
THE BOXER
The BoxTrolls
The Boy
Boy 7
BOY A
The Boy and the World
BOY CALLED TWIST
THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS
BOY MEETS GIRL STORIES
The Boy Next Door
THE BOY WHO CRIED BITCH
Boychoir
Boyhood
BOYS
BOYS DON'T CRY
BOYS ON THE SIDE
Brad's Status (Mike White over)
THE BRADY BUNCH MOVIE
BRAINSCAN
Bram Fischer
BRAM STOKER'S DRACULA
Brammetje Baas
Brandweerman Sam: UFO Alarm
BRASILIA, EEN DAG IN FEBRUARI
BRASSED OFF
Brasserie Valentijn
BRAT
BRATAN
BRATZ — THE MOVIE
Brave
THE BRAVE
THE BRAVE ONE
BRAVEHEART
Brawl in Cell Block 99
BREACH
BREAD AND ROSES
The Breadwinner
THE BREAK-UP
BREAKDOWN
Breakfast at Tiffany's
BREAKFAST OF CHAMPIONS
BREAKFAST ON PLUTO
BREAKING AND ENTERING
Breaking Bad (Tweede helft seizoen 5)
BREAKING NEWS
BREAKING THE WAVES
BREAST MEN
BREATH
Breathe
BRENDAN AND THE SECRET OF THE KELLS
BRICK
Brick Mansions
BRIDE AND PREJUDICE
BRIDE FLIGHT
BRIDE OF CHUCKY
BRIDE WARS
BRIDESHEAD REVISITED
Bridesmaids
Bridge of Spies
BRIDGE TO TERABITHIA
THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
BRIDGET JONES 2: THE EDGE OF REASON
Bridget Jones's Baby
BRIDGET JONES'S DIARY
DE BRIEF DIE NOOIT VERZONDEN WERD
BRIEF ENCOUNTER
DE BRIEF VOOR DE KONING
BRIEFGEHEIM
BRIGANDS, CHAPITRE VII
Bright
BRIGHT FUTURE
BRIGHT STAR
BRIGHT YOUNG THINGS
Brigsby Bear (Dave McCary, Kyle Mooney en Kevin Costello over)
Brimstone
Bring me the Head of Alfredo Garcia
BRINGING OUT THE DEAD
BROADWAY — BLACK SEA
BRODEUSES
Broeders
Broers
BROKEBACK MOUNTAIN
Broken
BROKEN ARROW
The Broken Circle Breakdown
Broken City
BROKEN FLOWERS
BROKEN WINGS
A BRONX TALE
Brooklyn
BROOKLYN'S FINEST
BROOS
Bros' Before Ho's
BROTHER
BROTHER BEAR
BROTHERHOOD
BROTHERHOOD OF WAR
BROTHERS (Jim Sheridan)
BROTHERS (Susanne Bier)
THE BROTHERS BLOOM
THE BROTHERS GRIMM
THE BROTHERS MCMULLEN
BROTHERS OF THE HEAD
BROWN'S REQUIEM
BROWNIAN MOVEMENT
THE BROWNING VERSION
Brozer
BRUCE ALMIGHTY
BRUCIO NEL VENTO (BURNING IN THE WIND)
BRUISER
BRÜNO
BUBBA HO-TEP
BUBBLE
LA BÛCHE
THE BUCKET LIST
BUDDENBROOKS
BUDDHA COLLAPSED OUT OF SHAME
BUDDHA'S LOST CHILDREN
BUDDY
LA BUENA VIDA
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
BUENOS AIRES VICE VERSA
BUFFALO '66
BUFFALO SOLDIERS
A BUG'S LIFE
Bugs
Buitenkampers
BULLET BOY
BULLET IN THE HEAD
Bullet to the Head
BULLETPROOF MONK
BULLETS OVER BROADWAY
BULLY
BULWORTH
DE BUNKER
Bunohan
BUÑUEL'S PRISONERS
BUONGIORNO NOTTE
LES BUREAUX DE DIEU
BURIED
BURLESQUE
Burma Storybook
BURMA VJ — REPORTING FROM A CLOSED COUNTRY
BURN AFTER READING
Burning
THE BURNING PLAIN
Burning Sands
Burnt
BURNT BY THE SUN
Burying the Ex
THE BUSINESS
A BUSINESS AFFAIR
THE BUTCHER BOY
The Butler
LE BUTTANE
THE BUTTERFLY EFFECT
BUTTERFLY KISS
BUTTERFLY ON A WHEEL
Buurman & Buurman hebben een nieuw huis!
BUURMAN EN BUURMAN
By the Sea
BYE BYE BLUEBIRD
The Bye Bye Man
BYE-BYE
Byzantium