Burning
Tesnota
First Man
Transit (Christian Petzold over)
Living the Light — Robby Müller (Claire Pijman over)
Overlevende Nicole (Sarah Polley) Een schuldige voor het onverklaarbare

THE SWEET HEREAFTER

Canada, 1997 | Atom Egoyan
Het lijkt alsof het werk van Atom Egoyan meer bewonderaars kent dan liefhebbers. Alsof de kunstmatige constructie van zijn films en de wat afstandelijke houding tot zijn onderwerp een werkelijk warm onthaal in de weg staan. Ook The sweet hereafter, Egoyans nieuwste film, zit weer bijzonder geraffineerd in elkaar. Dit keer zal hij echter niet snel van koele berekening worden beticht.

The sweet hereafter gaat over een advocaat, Mitchell Stephens, die naar Sam Dent afreist, een klein plaatsje in British Columbia, Canada. Bij een ongeluk met een schoolbus zijn daar veertien kinderen om het leven gekomen. Stephens wil de ouders van de slachtoffers overhalen een proces aan te spannen tegen de schuldigen, wie dat ook mogen zijn. Ongelukken bestaan volgens hem niet, hij wil iemand verantwoordelijk stellen. Niet de bestuurder van de bus, die door het hele dorp eveneens als slachtoffer wordt beschouwd, maar een nog onbekende schakel in de keten die uiteindelijk tot het ongeluk heeft geleid. Hij wil de ouders bijstaan in hun woede om deze nalatigheid, een vooralsnog abstracte factor. Het is echter vooral Stephens' eigen woede die zijn drijfveer vormt, zijn woede en frustratie over het verlies van zíjn dochter, die dan wel niet dood is, maar die hij verloren heeft aan de drugs. Het op handen zijnde proces brengt verdeeldheid in Sam Dent; de eens hechte gemeenschap dreigt uit elkaar te vallen. Nicole, een van de kinderen die het ongeluk overleefd hebben en die nu in een rolstoel zit, weet door een intelligente maar moreel discutabele zet dit gevaar af te wentelen en het proces te verijdelen.
The sweet hereafter is gebaseerd op de gelijknamige novelle van de Amerikaanse auteur Russell Banks. Het is voor het eerst dat Egoyan stof van een ander gebruikt voor een film, maar de thematiek ervan staat dicht bij dat van zijn eigen werk. Het omgaan met verlies is daarin een terugkerend motief. In Family viewing (1987) probeert hoofdpersoon Van de verloren familiebanden te herstellen in zijn verlangen naar een warm gezinsleven. Hij ontvoert zijn oma uit het verpleegtehuis en tracht de videobanden met oude familiefilmpjes te redden uit handen van zijn vader, die de banden overspoelt met opnames van de seksspelletjes met zijn vriendin. Het zijn pogingen om iets terug te winnen van hetgeen onherroepelijk verloren is. In Exotica (1993) probeert een belastinginspecteur de herinnering aan zijn overleden dochtertje op obsessieve wijze in stand te houden. Hij huurt nog steeds een oppas in en hij laat in de nachtclub zijn vroegere babysitter en pianoleerlinge in een schooluniformpje voor hem dansen.
De families die Stephens in The sweet hereafter vertegenwoordigt gaan met het proces akkoord uit de behoefte om iemand de schuld te kunnen geven, omdat de gedachte aan een ongeluk, zinloos en onnodig, onverdraaglijker is dan een oorzaak, een verantwoordelijke aan te wijzen. Het onverklaarbare moet gerationaliseerd worden. Zelfs de meest onwaarschijnlijke verklaring biedt houvast.

Familiebanden
Stephens is advocaat, iemand die beroepshalve rondneust in de privézaken van anderen. Iemand die van het ongeluk en verdriet van anderen zijn professie heeft gemaakt, als om de leegte of het verlies in zijn eigen leven te compenseren. Van de verslaving van zijn dochter kan hij niemand de schuld geven, maar hij moet wel een uitweg zien te vinden voor zijn woede en onmacht. Hij is iemand als de schadeverzekeraar in The adjuster (1991), die mensen in praktische en emotionele zin bijstaat die zojuist al hun bezittingen in vlammen hebben zien opgaan. Of iemand als de belastinginspecteur in Exotica, die de financiële wandelgangen nagaat van een handelaar in exotische dieren. Verschillende vormen van voyeurisme hebben Egoyan altijd geïntrigeerd. Het is een motief dat samenhangt met zijn interesse voor het verborgene van mensen en menselijke relaties, voor het verschil tussen het beeld dat mensen van anderen hebben, en de werkelijkheid daarachter. Net als de belastinginspecteur of de schadeverzekeraar zal Stephens ook zichzelf gaandeweg blootgeven.
De films van Egoyan gaan over eenlingen in relatie tot hun omgeving, tot anderen. Vaak gaat het over de meest dwingende relatie die er is, die met familie. Zowel in Exotica als The sweet hereafter wordt de familieband op de meest wrede manier doorgesneden. Verdriet brengt mensen niet dichter bij elkaar, maar drijft ze uit elkaar. Billy Ansel, een weduwnaar die zijn tweeling heeft verloren, had voor het ongeluk een relatie met de getrouwde Risa Walker, wier zoon Sean is omgekomen. Het ongeluk betekent het einde van die verhouding omdat ze elkaar niet kunnen vinden in de verwerking van hun verdriet. Met de dood van Sean zien Risa en haar man geen reden meer om bij elkaar te blijven. Kinderen worden in zekere zin gebruikt door hun ouders, ze moeten hun huwelijk zin geven, hen in staat stellen om iets goeds te doen in en met hun leven. Ze zijn het cement tussen de bouwstenen van een gezin, maar ook van de dorpsgemeenschap. Zonder hen valt de moeizaam in stand gehouden eenheid uit elkaar.
Dat kinderen door hun ouders gebruikt worden gaat letterlijk op in het geval van Nicole en haar vader Sam. Er wordt in de film een incestueuze relatie gesuggereerd die op een vervreemdende, romantische wijze gestalte krijgt. Zo niet in de novelle van Banks, waar de relatie een veel grimmiger karakter heeft en waar ook veel duidelijker wordt hoe die relatie samenhangt met Nicoles sabotage van het proces dat ook haar ouders hebben aangespannen. Het is niet zozeer wraak, alswel een manier om de nieuwe verhouding tussen haar en haar vader, die haar sinds het ongeluk niet meer heeft aangeraakt, te consolideren. Het is een rechttrekken van een scheve verhouding. Sam weet dat Nicole een valse verklaring aflegt, maar hij zwijgt, net zoals zij zwijgt over hun verleden. De machtsverhoudingen zijn daarmee vlotgetrokken. Het is een van de mooiste passages in het boek van Banks, en het is jammer dat de complexiteit van de motieven van Nicole in de film niet duidelijker naar voren komt.

Puzzel
Dat er aan de films van Egoyan een ingenieuze en zelfs wat gekunstelde constructie ten grondslag ligt is niet om de kijker te imponeren of voor raadseltjes te stellen. De vorm die hij kiest staat altijd in relatie tot hetgeen hij in zijn films te vertellen heeft. De puzzelstructuur van Exotica heeft alles te maken met Egoyans visie op menselijke relaties. Pas op het allerlaatste moment vallen de stukjes op hun plaats en wordt duidelijkheid verschaft over het verleden van de belastinginspecteur. Pas als die kern eenmaal is blootgelegd krijgt alles dat daarom heen is geconstrueerd betekenis. Pas dan kunnen we het gedrag van de inspecteur plaatsen en interpreteren. Die structuur refereert aan de neiging van mensen om zich anders voor te doen dan ze zijn, om te verbergen en te verhullen. Niet uit kwade opzet, maar omdat het sociale verkeer daar om vraagt. De werkelijke motieven van mensen, hun aard en drijfveren, zijn nooit direct te doorgronden maar worden bij stukjes en beetjes zichtbaar.
The sweet hereafter is geen puzzel in de zin dat de kern van het verhaal voor de kijker lang onduidelijk blijft, het is wel een verhaal dat in een groot aantal fragmenten is opgedeeld, waarbij elke chronologische opeenvolging ontbreekt. De novelle van Banks is minder fragmentarisch van opzet; het is een inventiviteit van Egoyan om op deze manier de inhoud van zijn film kracht bij te zetten en de gemoedstoestand van zijn personages uit te drukken.
De verschillende tijdslagen zijn grofweg in drie periodes te verdelen: voor, tijdens en na het ongeluk. Door die periodes op te delen en door elkaar te gooien benadrukt Egoyan hoe het leven in het dorp en van de ouders veranderd is sinds het ongeluk. Scènes uit het leven voor en na wisselen elkaar af en worden daardoor scherp tegenover elkaar geplaatst. Voor mensen die een dergelijke traumatische ervaring opdoen is het leven erna ook nooit meer hetzelfde als het daarvoor was. Nicole zegt dat de slachtoffers en nabestaanden eigenlijk in een andere stad leven dan de rest van de bewoners van Sam Dent.
Het loslaten van de chronologie schept mogelijkheden om terug te gaan naar onbepaalde momenten voor het ongeluk die een extra lading krijgen in het licht van wat je al weet dat er gaat gebeuren. Door de fatale busrit zelf op te delen in fragmenten dringt de volle omvang van het drama geleidelijker maar daardoor des te sterker door bij de kijker. Het ongeluk is geen gebeurtenis die op een gegeven moment voorbij is, er blijven beelden naar boven komen waardoor het werkelijk het hart van de film wordt, de kern waarom alles draait. De structuur geeft iets weer van de gemoedstoestand van de ouders van de kinderen: verwarring, herinneringen die bovenkomen aan de tijd dat hun kind nog leefde, beelden van het ongeluk, de harde realiteit die zich plotseling weer opdringt. Het vanzelfsprekende en overzichtelijke is volkomen uit hun leven verdwenen. De camera lijkt soms in het luchtledige te zweven, aarzelend tussen de vaste grond en de ijle lucht. Het geeft de film een wat onwerkelijke sfeer die past bij gebeurtenissen die nauwelijks te bevatten zijn.

Rattenplaag
The sweet hereafter is realistischer dan bijvoorbeeld Exotica, als die term al van toepassing is op het werk van Egoyan. Personages zijn minder pionnen in een zelf uitgezette strategie en meer levensechte karakters. Dat komt door de minder gekunstelde structuur, maar vooral doordat Egoyan de emotie op het scherm niet schuwt. De kijker wordt niet via een omweg, maar direct aangesproken. Dat is geen winst ten opzichte van Exotica, het is een andere manier van vertellen. De theoretische opzet geeft Exotica een geldigheid die verder reikt dan het filmverhaal. Ook in The sweet hereafter is iets van een 'moraal' aanwezig. De gebeurtenissen in Sam Dent worden naar een hoger plan getild door het rattenvanger-motief (dat in het boek niet voorkomt) als een rode draad door de film te laten lopen. Het gedicht dat Nicole aan de Ansel-tweeling voorleest gaat over een magiër die met zijn fluitspel de kinderen uit het dorp meelokt. Hij wil de ouders straffen omdat zij hem niet betalen wat hem toekomt nadat hij de stad heeft bevrijd van een rattenplaag. De ouders hebben hun kinderen in zekere zin opgeofferd. De suggestie wordt gewekt dat ouders het lot van hun kinderen in eigen hand hebben maar onzorgvuldig met die verantwoordelijkheid omspringen.
Nicole neemt haar eigen verantwoordelijkheid. De rattenvanger belooft de kinderen een paradijs en iedereen volgt hem. Er is er één die niet mee kan komen omdat hij mank is. The sweet hereafter is niet voor hem weggelegd. Nicole is degene die kreupel achterblijft, en tegelijk degene die de bewoners van Sam Dent naar het zoete hiernamaals leidt. Naar een andere stad, waar alles vreemd en nieuw is. Naar een wereld met zijn eigen wetten en eigen leugens.

Petra van der Reetop
THE SWEET HEREAFTER

Februari 1998 #186

Produktie
Atom Egoyan
Camelia Frieberg
Regie
Atom Egoyan
Scenario
Atom Egoyan, naar de gelijknamige novelle van Russell Banks
Camera
Paul Sarossy
Geluid
Steven Munro
Montage
Susan Shipton
Muziek
Mychael Danna
Met
Ian Holm
Bruce Greenwood
Sarah Polley
Gabrielle Rose

Kleur, 120 minuten

Distributie
RCV Film Distribution
Te zien
tijdens het Filmfestival Rotterdam en vanaf 12 of 19 februari in de bioscoop

Titelindex


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1&


S

S.O.S. KLEINE ZEEHOND
S.W.A.T.
S1MØNE
S21, LA MACHINE DE MORT KHMER ROUGE
SABAH
Sabotage
SABRINA
Un sac de billes
LE SACRE DU PRINTEMPS
SACRED SEX
Sacro GRA (Gianfranco Rosi over)
SAFARI (Jack Janssen)
Safari (Ulrich Seidl) (Previously Unreleased)
Safe (Boaz Yakin)
Safe (Todd Haynes)
Safe Haven
Safe House
SAFE PASSAGE
Safety not Guaranteed
SAGAN
Sage femme (Martin Provost over)
Sagrada
SAHARA
THE SAINT
THE SAINT OF FORT WASHINGTON
LA SAISON DES HOMMES
Une saison en France
Les saisons
SALAAM BOMBAY!
SALAAM CINEMA
Les salauds
The Salesman
Salmon Fishing in the Yemen
SALÒ
SALT
Salt and Fire
The Salt of the Earth
SALT OF THIS SEA
SALT ON OUR SKIN
SALTO AL VACIO
THE SALTON SEA
SALUT COUSIN!
SALVADOR
SALVADOR ALLENDE
The Salvation
DIE SALZMÄNNER VON TIBET
SAMARITAN GIRL
Samba
SAMBA TRAORÉ
Sami Blood
SAMIA
SAMMY'S ADVENTURES: THE SECRET PASSAGE 3D
Sammy's Avonturen 2
Le samouraï
SAMSARA (Pan Nalin)
Samsara (Ron Fricke)
SAMSON & DELILAH
SAMSON & GERT
SAMSON EN DELILAH
Samuel in the Clouds (Pieter Van Eecke over)
SAMURAI ASSASSIN
San Andreas
SANCTUM 3D
SAND AND SORROW
SANGRE
SANS TOIT NI LOI
THE SANTA CLAUSE
THE SANTA CLAUSE 2
THE SANTA CLAUSE 3: THE ESCAPE CLAUSE
The Sapphires
SARAFINA. THE SOUND OF FREEDOM
SATANSTANGO (SÁTÁNTANGÓ)
SATIN ROUGE
THE SATYAJIT RAY COLLECTION, VOLUME 1
SAUDADE
Sausage Party
SAVAGE GRACE
Savages
THE SAVAGES
SAVE THE LAST DANCE
SAVED!
SAVING GRACE
Saving Mr. Banks
SAVING PRIVATE RYAN
SAVIOR
SAW
SAW 2
SAW 3D
SAW III
SAW IV
SAW V
SAW VI
Sawsans geheime missie
SAY IT ISN'T SO
Scabbard Samurai
A SCANNER DARKLY
THE SCARLET LETTER
SCARLETT
Scarred Hearts
SCARY MOVIE
SCARY MOVIE 2
SCARY MOVIE 3
SCARY MOVIE 4
Scary Movie 5
SCENERY (FENJING)
SCENT OF A WOMAN
DE SCHADUWLOPERS
HET SCHADUWRIJK
SCHATTEN
DE SCHATTENBERG
SCHEEPSJONGENS VAN DE BONTEKOE
SCHEMER
SCHEPPERS
SCHIJNSEL
SCHINDLER'S LIST
DE SCHIPPERS VAN DE KAMELEON
SCHIZO
SCHLÄFER
Schlafkrankheit
Schneider vs. Bax
HET SCHNITZELPARADIJS
Schone handen
DER SCHÖNSTE BUSEN DER WELT
School Life
SCHOOL OF ROCK
SCHOOL TIES
SCHULTZE GETS THE BLUES
SCIENCE FICTION
THE SCIENCE OF SLEEP
LA SCONOSCIUTA
SCOOBY-DOO
SCOOBY-DOO 2: MONSTERS UNLEASHED
SCOOP
THE SCORE
THE SCORPION KING
SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse
SCREAM
SCREAM 2
SCREAM 3
SCREAM 4
SE7EN
THE SEA
THE SEA IS WATCHING
The Sea of Trees
SEABISCUIT
Searching
Searching for Sugar Man
SEARCHING FOR THE WRONG-EYED JESUS
SEASON OF THE WITCH
The Second Best Exotic Marigold Hotel
THE SECOND CIVIL WAR
The Second Game
LA SECONDA VOLTA
SECONDHAND LIONS
LE SECRET
UN SECRET
THE SECRET AGENT
THE SECRET CEREMONY
SECRET FILE USA
Secret in their Eyes
The Secret Life of Pets
The Secret Life of Walter Mitty
THE SECRET LIFE OF WORDS
THE SECRET OF ROAN INISH
SECRET SUNSHINE
SECRET WINDOW
SECRETARY
EL SECRETO DE SUS OJOS
SECRETS AND LIES
SEE NO EVIL
SEE YOU IN VEGAS
SEED OF CHUCKY
Seeking Justice
SEHNSUCHT
DE SEIZOENEN
SELENA
Self/less
The Selfish Giant
Selma
Senna
SENSE AND SENSIBILITY
The Sense of an Ending
THE SENTINEL
A Separation (World Cinema Amsterdam)
Sepideh — Reaching for the Stars
Sepp — De Wolvenvriend
THE SEPTEMBER ISSUE
SÉRAPHINE
SERBIS (Previously Unreleased)
SERENDIPITY
SERENGETI SYMPHONY
SERENITY
SERGEANT PEPPER
Sergio Herman, Fucking Perfect
SERIAL MOM
SERIES 7: THE CONTENDERS
A Series of Unfortunate Events
A SERIOUS MAN
THE SERVANT'S SHIRT
The Sessions
SET IT OFF
Setan Jawa (Garin Nugroho over)
SETTLERS
SEUL CONTRE TOUS
SEVEN INVISIBLE MEN
SEVEN MEN FROM NOW
SEVEN POUNDS
Seven Psychopaths
SEVEN SAMURAI
SEVEN SWORDS
SEVEN YEARS IN TIBET
Seventh Son
SEX AND THE CITY 2
SEX AND THE CITY: THE MOVIE
SEX DRIVE
SEX IS COMEDY
Sex Tape
SEXTET
SEXY BEAST
Sexy Money
Seymour: An Introduction
SFW
SGT. BILKO
SHABONDAMA ELEGY
SHADES
Shado'man
THE SHADOW
SHADOW CONSPIRACY
Shadow Dancer
SHADOW OF THE VAMPIRE
Shadow World (Johan Grimonprez over)
SHADOWLANDS
SHADOWS OF TIME
SHAFT
THE SHAGGY DOG
SHAHADA
SHAKESPEARE IN LOVE
SHALL WE DANCE
SHALL WE DANCE?
SHALLOW GRAVE
SHALLOW HAL
The Shallows
Shame
SHANGHAI
SHANGHAI KNIGHTS
SHANGHAI NOON
SHANGHAI TRANCE
SHANGHAI TRIAD
SHAOLIN SOCCER
THE SHAPE OF THINGS
The Shape of Water
SHARA
Shark Night 3D
SHARK TALE
Sharp Objects
SHATTERED GLASS
SHAUN OF THE DEAD
Shaun the Sheep Movie
SHAUN THE SHEEP — THE COMPLETE FIRST SERIES
THE SHAWSHANK REDEMPTION
SHE
SHE HATE ME
SHE'S ALL THAT
She's Funny That Way
She's Gotta Have It
SHE'S OUT OF MY LEAGUE
SHE'S SO LOVELY
SHE'S THE MAN
SHE'S THE ONE
SHE, A CHINESE
Shell
Sherlock Gnomes
SHERLOCK HOLMES
Sherlock Holmes: A Game of Shadows
SHINE
SHINE A LIGHT
SHINER
THE SHIPPING NEWS
SHIRI
SHIRLEY TEMPLE REEKS
Shirley — Visions of Reality
THE SHOCK DOCTRINE
Shock Head Soul
SHOCKING BLUE
Shokuzai (Penance)
SHOOT 'EM UP
SHOOTER
SHOOTING DOGS
SHOOTING FISH
SHORT CUTS
THE SHORT FILMS OF DAVID LYNCH
Short Skin — I dolori del giovane Edo (Previously Unreleased)
Short Term 12
SHORTBUS
Shot Caller
SHOUF SHOUF HABIBI!
Show Dogs
THE SHOW MUST GO ON
SHOWER (XIZHAO)
SHOWGIRLS
SHOWTIME
THE SHREDDER
SHREK
SHREK 2
SHREK FOREVER AFTER 3D
SHREK THE THIRD
SHULTES
Shut In
SHUT UP & SING
THE SHUTKA BOOK OF RECORDS
SHUTTER ISLAND
SI LE VENT TE FAIT PEUR
SIBERIA
El sicario — Room 164
Sicario: Day of the Soldado
LA SICILIANA RIBELLE
SICKO
Side Effects
SIDEWAYS
DER SIEBENTE KONTINENT
DIE SIEBTELBAUERN
THE SIEGE
Sieranevada
Sightseers
SIGNS
Silence
LE SILENCE DE LORNA
LES SILENCES DU PALAIS
Silent City
SILENT FALL
Silent Heart
SILENT HILL
Silent Hill: Revelation
Silent House
Silent Ones
SILENT SCREAM
SILENT SOULS
SILENT VOICES
SILENT WATERS
SILENT WEDDING
SILK
Silver Linings Playbook
SIMON (Eddy Terstall)
Simon (Lisa Ohlin)
SIMON BIRCH
Simon Killer
SIMON MÁGUS
SIMON OF THE DESERT
SIMON WERNER A DISPARU
SIMPATICO
A Simple Life
SIMPLE MEN
A SIMPLE PLAN
THE SIMPSONS
SIN CITY
LOS SIN NOMBRE
SINBAD: LEGEND OF THE SEVEN SEAS
SINCE OTAR LEFT
Sing
Sing Song
Sing Street
SINGIN' IN THE RAIN
THE SINGING DETECTIVE
A SINGLE MAN
SINGLE WHITE FEMALE
SINGLES
Sinister
Sinister 2
SINT
Sint & Diego en de Magische Bron van Myra
Sinterklaas & Diego: Het geheim van de ring
SINTERKLAAS & HET GEHEIM VAN HET GROTE BOEK
Sinterklaas en de pepernotenchaos
SINTERKLAAS EN DE VERDWENEN PAKJESBOOT
Sinterklaas en het gouden hoefijzer
SINTERKLAAS EN HET PAKJESMYSTERIE
Sinterklaas en het raadsel van 5 december
HET SINTERKLAASJOURNAAL: DE MEEZING MOVIE
Sir
SIRENS
Sister (L'enfant d'en haut)
SISTER ACT
SISTER ACT 2: BACK IN THE HABIT
SISTER MY SISTER
Sisters (Jason Moore)
SISTERS (Sergei Bodrov Jr.)
The Sisters Brothers
SITCOM
Siv gaat logeren
SIX DAYS, SEVEN NIGHTS
SIX DAYS, SIX NIGHTS
SIX DEGREES OF SEPARATION
THE SIXTH SENSE
THE SKELETON KEY
The Skeleton Twins
Sketches of Siberia
SKIN
A SKIN TOO FEW — THE DAYS OF NICK DRAKE
Skiptrace
Skoonheid
THE SKULLS
The Sky Above Us (IFFR Live! Marinus Groothof over)
SKY CAPTAIN AND THE WORLD OF TOMORROW
SKY FIGHTERS
SKY HIGH
Skyfall
Den skyldige
SKYLINE
Skyscraper
SL8N8 (SLACHTNACHT)
Slacker (Previously Unreleased)
SLACKERS
DE SLAG IN DE JAVAZEE
Sleep Tight
SLEEP WITH ME
SLEEPERS
SLEEPING BEAUTY (Clyde Geronimi)
Sleeping Beauty (Julia Leigh)
THE SLEEPING DICTIONARY
THE SLEEPING MAN
Sleeping with Other People
Sleepless
SLEEPLESS IN SEATTLE
SLEEPLESS TOWN (FUYAJO)
SLEEPWALKERS
SLEEPY HOLLOW
Slender Man
SLEUTH
SLIDING DOORS
SLING BLADE
SLINGSHOT
SLITHER
SLIVER
SLOVENIAN GIRL
Slow West
SLUMDOG MILLIONAIRE
SLUMS OF BEVERLY HILLS
SM RECHTER
DE SMAAK VAN DE ZIEL
De smaak van water
SMAKELIJK ETEN!
SMALL FACES
SMALL GODS
SMALL SOLDIERS
SMALL TIME CROOKS
Small Town Murder Songs
Smart Cities Unlimited en Weemoed & wildernis (Workshop Filmkritiek)
The smell of us
A SMILE LIKE YOURS
SMILLA'S SENSE OF SNOW
SMOKE
SMOKE SIGNALS
SMOKIN' ACES
Smoorverliefd
De Smurfen en het verloren dorp
The Smurfs 2
The Smurfs 3D
Snackbar
SNAKE EYES (Abel Ferrara)
SNAKE EYES (Brian De Palma)
A SNAKE OF JUNE
SNAKES ON A PLANE
THE SNAPPER
SNATCH
Snatched
SNEAKERS
Sneekweek
De sneeuwkoningin
De sneeuwkoningin 2
Sneeuwwitje
SNEL GELD (SNABBA CASH)
Snitch
Snoopy en Charlie Brown: De Peanuts Film
SNOW
SNOW CAKE
SNOW DOGS
SNOW FALLING ON CEDARS
SNOW FEVER
THE SNOW WALKER
Snow White and the Huntsman
Snowden
The Snowman
Snowpiercer
SNOWWHITE IN THE BLACK FOREST
SNUF DE HOND IN OORLOGSTIJD
SO CLOSE TO PARADISE
So Help Me God
So Undercover
Sobibor
SOBIBOR, 14 OCTOBRE 1943, 16 HEURES
THE SOCIAL NETWORK
I SOENI
SOEUR SOURIRE
EL SOL DEL MEMBRILLO
Sol LeWitt
Solan & Ludwig en de Sneeuwmachine
Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace
SOLARIS (Andrei Tarkovski)
SOLARIS (Steven Soderbergh)
SOLAS
Soldate Jeannette
SOLDIER
LE SOLEIL ASSASSINÉ
SOLO
SOLO FÜR KLARINETTE
Solo: A Star Wars Story
SOLOMON KANE
SOMBERMAN'S ACTIE
SOMBRE
SOME MOTHER'S SON
SOMEBODY TO LOVE
SOMEONE LIKE YOU
SOMERS TOWN
SOMERSAULT
SOMETHING BORROWED
Something Necessary
SOMETHING TO TALK ABOUT
SOMETHING'S GOTTA GIVE
A SOMEWHAT GENTLE MAN
SOMEWHERE
Somewhere Tonight
SOMMERSBY
SOMNAMBUUL
Son of a Gun
SON OF BABYLON
SON OF RAMBOW
Son of Saul
SON OF THE MASK
SON OF THE PINK PANTHER
SON OSMANI
SONATINE
A Song for Marion
Song From the Forest
SONG OF THE SPARROWS (AVAZE GONJESKJ-HA)
Song to Song
SONGS FROM THE SECOND FLOOR
SONNY BOY
Soof 2
SOPHIE SCHOLL — DIE LETZEN TAGE
SOPYONJE
THE SORCERER'S APPRENTICE
SORORITY ROW
SOTSGOROD, STEDEN VOOR DE HEILSTAAT
SOUL ASSASSIN
SOUL FOOD
SOUL KITCHEN
SOUL POWER
THE SOUND OF INSECTS — RECORD OF A MUMMY
The Sound of Light
SOUND OF NOISE
A SOUND OF THUNDER
SOUNDS OF SAND
The Source
SOURCE CODE
SOUS LE SABLE
SOUTH PARK: BIGGER, LONGER & UNCUT
Southpaw
Southside With You
Souvenir
Les souvenirs
SOY CUBA
Spaak
SPACE CHIMPS
The Space Between Us
SPACE CHIMPS 2 3D
SPACE COWBOYS
SPACE JAM
SPACE TRUCKERS
SPANGAS
Spangas in actie
SPARTAN
SPAWN
SPEAKING OF SEX
The Special Relationship
THE SPECIALIST
SPECIES
SPECIES 2
SPEECHLESS
SPEED
SPEED 2: CRUISE CONTROL
SPEED RACER
HET SPEELPLEIN: DE GROTE VAKANTIE
Spetters
SPHERE
SPICEWORLD — THE MOVIE
SPIDER
SPIDER-MAN
Spider-Man: Homecoming
SPIDERMAN 3
THE SPIDERWICK CHRONICLES
DE SPIEGEL (AYNEH)
Spies & Glistrup
Spijt!
SPION VAN ORANJE
SPIRIT: STALLION OF THE CIMARRON
SPIRITED AWAY
SPL (SHA PO LANG)
SPLICE
Split
Spokenjagers
THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE
Spongebob: Sponge Out of Water 3D
SPOOKTIJD MET LABAN
SPORTMAN VAN DE EEUW
SPOT
Spotlight
Sprakeloos
Sprekend Nederland (John Appel over)
Spring Breakers
SPRING, SUMMER, FALL, WINTER... AND SPRING
SPRINGTIME IN A SMALL TOWN
SPROET 2
Sprookjesboom
SPUN
Spy
SPY GAME
SPY HARD
SPY KIDS
SPY KIDS 2: ISLAND OF LOST DREAMS
SPY KIDS 3D: GAME OVER
Spy Kids 4 All the Time in the World
THE SPY NEXT DOOR
The Spy Who Dumped Me
SPYING CAM
The Square (Jehane Noujaim)
The Square (Ruben Östlund)
St. Vincent
STAAL & LAVENDEL
DE STAART VAN DE LEEUW
Der Staat gegen Fritz Bauer
DE STAD WAS VAN ONS
STAGE BEAUTY
Stand by Your President (Ineke Smits over)
Stand Up Guys
STAND VAN DE MAAN
STAND VAN DE STERREN (interview Leonard Retel Helmrich)
DE STAND VAN DE ZON
STANDARD OPERATING PROCEDURE
STANDING IN THE SHADOWS OF MOTOWN
LA STANZA DEL FIGLIO
A STAR IS BORN
A Star Is Born
STAR MAPS
STAR TREK
Star Trek Beyond
Star Trek Into Darkness
STAR TREK: FIRST CONTACT
STAR TREK: GENERATIONS
STAR TREK: INSURRECTION
STAR TREK: NEMESIS
STAR WARS
Star Wars Episode 1 3D
STAR WARS EPISODE I — THE PHANTOM MENACE
STAR WARS — EPISODE II: ATTACK OF THE CLONES
STAR WARS: EPISODE III — REVENGE OF THE SITH
Star Wars: The Force Awakens
Star Wars: The Last Jedi
Starbuck
STARDUST
STARGATE
STARKISS — CIRCUSMEISJES IN INDIA
Starred Up
STARRING MAJA
THE STARS FELL ON HENRIETTA
STARSHIP TROOPERS
STARSKY & HUTCH
STARTING PLACE/POINT DE DÉPART
STATE AND MAIN
STATE OF DOGS
STATE OF PLAY
THE STATION AGENT
STAY ALIVE
STAY TUNED
STEAL BIG, STEAL LITTLE
STEALING BEAUTY
Steam of Life
Steekspel
STELLA
STELLA'S OORLOG
STELLET LICHT
De stem van de meester
THE STENDHAL SYNDROME
STEP UP
STEP UP 2
STEP UP 3D
Step Up 4
Step Up All-in
THE STEPFORD WIVES
STEPHEN KING'S THE NIGHT FLIER
STEPHEN KING'S THE SHINING
STEPMOM
STEPS OF MINDFULNESS — A JOURNEY WITH THICH NHAT HANH
STEREO
STERK ALS EEN LEEUW
STERKE VERHALEN
STERREN BEWEGEN
Steve Jobs
Steve Jobs: The Man in the Machine
STEVIE
STIGMATA
Still Alice
STILL CRAZY
STILL LIFE (Jia Zhang-ke)
Still Life (Uberto Pasolini)
Still Mine
Still the Water
STILL WALKING en Ozu
STILL/A NOVEL
STILLE NACHT
DE STILTE
De stilte rond Christine M.
Stip & Vlek doen weer gek
STIR OF ECHOES
Stoedjent
Stoker
Stolen
STOLEN SUMMER
STONED
Stonehearst Asylum
The Stoning of Soraya M.
Stop Acting Now (Holland Festival)
Stop the Pounding Heart (Roberto Minervini over)
STOP-LOSS
Stories We Tell
Storks
Storm
DE STORM
STORM OVER AZIË
Storm: letters van vuur
STORMBREAKER
A Story of Children and Film
The Story of Film: An Odyssey
THE STORY OF KOLOBOK
THE STORY OF THE WEEPING CAMEL
THE STORY OF US
STORYTELLING
Straight Outta Compton
THE STRAIGHT STORY
STRANDED
The Strange Case of Angelica
STRANGE DAYS
A Strange Love Affair with Ego
THE STRANGER
Stranger in Paradise
STRANGER THAN FICTION
Stranger Things Seizoen 1
THE STRANGERS
The Strangers 2: Prey at Night
STRAWBERRY SHORTCAKES
STRAY DOGS (Marziyeh Meshkini)
Stray Dogs (Tsai Ming-liang)
A Street Cat Named Bob
STREET FIGHTER: THE LEGEND OF CHUN-LI
STREET KINGS
Streetdance 2
STREETFIGHTER
THE STREETFIGHTER TRILOGY
STRICTLY BALLROOM
Strike a Pose (Ester Gould en Reijer Zwaan over)
STRIKING DISTANCE
STRINGS
STRIPTEASE
Strong Island
Stronger
STUART LITTLE
STUART LITTLE 2
STUCK ON YOU
The Student
STUDIO 54
Studio 54
Stuff and Dough
Stuk!
STUPEUR ET TREMBLEMENTS
Submarine
SUBMARINO
The Substance: Albert Hofmann's LSD
SUBURBIA
Suburbicon
Suburra
SUCKER PUNCH
SUDDEN DEATH
SUE
Suffragette
Suicide Squad
THE SUIT
SUITE 16
Suite Française
SUKIYAKI WESTERN DJANGO
Sully
THE SUM OF ALL FEARS
Summer 1993
SUMMER OF SAM
SUMMER PALACE
SUMMER STORM
SUMMER, OR 27 MISSING KISSES
THE SUN
THE SUN'S BURIAL
SUNRISE
Sunset Boulevard
The Sunset Limited
SUNSET ON A ROOFTOP
Sunset Song
SUNSHINE (Danny Boyle)
SUNSHINE (István Szabó)
SUNSHINE BARRY EN DE DISCOWORMEN
THE SUNSHINE BOYS
SUNSHINE CLEANING
SUNSHINE STATE
Suntan
Super 8
SUPER SIZE ME
SUPER TROOPERS
SUPERBAD
SuperClásico
Supercondriaque
Superechte liefde
De superheld
SUPERHERO MOVIE
Superkapje en de Turbo-oma's 3D
SUPERMAN RETURNS
Supernova (Tamar van den Dop)
SUPERNOVA (Walter Hill)
SUPERSTITION
SUPERTEX
SUR MES LÈVRES
SUR PLACE
SURF'S UP
HET SURINAAMSE LEGIOEN
De surprise
SURROGATES
SURVEILLANCE
SURVIVING CHRISTMAS
SURVIVING PICASSO
Survivor
SUSKE EN WISKE EN DE TEXAS RAKKERS
SUSKE EN WISKE: DE DUISTERE DIAMANT
Süskind
SUSPICIOUS RIVER
Suspiria
Suzanne
SUZHOU RIVER (SUZHOU HE)
SVEN EN ZIJN RAT EN HET UFO-MYSTERIE
Swchwrm
The Swedish Theory of Love
The Sweeney
SWEENEY TODD
SWEET AND LOWDOWN
Sweet Country
THE SWEET HEREAFTER
SWEET HOME ALABAMA
SWEET NOVEMBER
SWEET SIXTEEN
THE SWEETEST THING
SWEPT AWAY
SWEPT FROM THE SEA
SWIMFAN
SWIMMING POOL
SWIMMING WITH SHARKS
SWING (Nick Mead)
SWING (Tony Gatlif)
SWING KIDS
THE SWITCH
SWITCHBACK
SWOON
SWORDFISH
Sworn Virgin
SYLVIA
SYMBOL
SYMPATHY FOR MR. VENGEANCE
SYNDROMES AND A CENTURY
SYNECDOCHE, NEW YORK
THE SYRIAN BRIDE
SYRIANA
SZABÓ TRILOGIE