Dogman
BlacKkKlansman
3 Faces
Plaire, aimer et courir vite
Laurie Anderson over Chalkroom
De auteurstheorie en de praktijk

TUSSENLAND

Nederland, 2001 | Eugenie Jansen
Het Filmfestival Rotterdam is een feest voor filmmakers. Zij worden er behandeld als goden. Het wekt de indruk dat filmmakers in hun eentje films maken. Maar 'What (is) cinema?' vraagt het Filmfestival Rotterdam zich af. Zijn films unieke individuele scheppingen of groepsproducten? Scenarist Helena van der Meulen en regisseur Eugenie Jansen over de auteurstheorie naar aanleiding van hun Tigercompetitie-film Tussenland.

Het is de schuld van de Fransen. Bijna een halve eeuw geleden ontketenden de jonge honden van de Nouvelle Vague een revolutie in de filmkritiek. Het was hoog tijd, stelden zij in hun clubblad Les cahiers du cinéma, dat regisseurs de waardering kregen die hen toekwam. Goede regisseurs deden meer dan acteurs op de goede plek zetten en actie roepen. Ze hadden een eigen signatuur, zodat hun films altijd herkenbaar waren. Ook als zij scenario's van anderen verfilmden, drukten zij er hun stempel op.
De eersten die van deze 'politique des auteurs' profiteerden, waren Hollywoodregisseurs als Hawks, Ford en Hitchcock. Deze filmmakers waren altijd beschouwd als briljante genrefilmers, maar Franse critici als Godard, Rivette, Truffaut en Rohmer noemden hen filmauteurs. Hun films moesten niet alleen worden beoordeeld in genre-termen — is hij spannend enzovoorts — maar vooral worden gezien als uitdrukkingen van, vaak verborgen, opvattingen, ideeën en gedachten. Doorslaggevend om tot filmauteur te worden uitgeroepen was dat in elke film van een regisseur vaste thema's waren terug te vinden. Zoals goede schrijvers volgens sommige literaire critici altijd dezelfde roman schrijven, zo maken filmauteurs volgens de aanhangers van de 'politique des auteurs', die in Nederland auteurstheorie ging heten, altijd dezelfde film.
Bijna vijftig jaar na dato is de auteurstheorie in de filmkritiek nog steeds het ordenende principe. Vrijwel alle publiciteit richt zich op regisseurs. Scenaristen, cameramensen en editors, om drie cruciale filmberoepen te noemen, worden zelden geïnterviewd. Ook op het Filmfestival Rotterdam zullen vooral filmmakers in de schijnwerpers staan. Het houdt het leven overzichtelijk, maar klopt de auteurstheorie? Laten we dichtbij beginnen: past de auteurstheorie bij de Nederlandse filmpraktijk?

Goed kijken
Scenarist Helena van der Meulen had vier jaar geleden een filmidee. Het leek haar spannend om een Indië-veteraan die had meegevochten in de politionele acties, te confronteren met een jonge asielzoeker uit Zuid-Soedan. Hoe ze erop kwam? "Ik weet het niet meer precies. In mijn achterhoofd speelde al lang dat ik iets met Afrikaanse vluchtelingen wilde doen. Op een gegeven moment kwam ik op het idee om een jonge vluchteling te confronteren met een Indië-veteraan." Ze zegt het bijna achteloos, maar er steekt meer achter. "Mijn vader is een paar keer in Indië geweest. Nee, hij was niet betrokken bij de politionele acties, want hij zat bij de marine. Zijn verhaal was minder dramatisch als dat van de oude man in de film."
De essentie van Tussenland is de confrontatie van twee volstrekt verschillende personages, die bij nader inzien veel gemeen hebben. Van der Meulen: "Zowel de Soedanese jongen als de Indië-veteraan zijn het product van vergeten oorlogen. Oorlogen krijgen alleen aandacht als er een interessante politieke kant aanzit. In Indië en Soedan was dat niet het geval. Beide personages hebben last van een verleden waarvoor niemand aandacht heeft."
Van der Meulen stuurde het scenario-idee in voor de competitie van de door de VPRO en het Filmfonds opgezette 'No more heroes'-serie. Het plan kwam door de eerste ronden heen, waarna Van der Meulen Eugenie Jansen als regisseur vroeg. Het was een gok, want Jansen had alleen documentaires op haar naam staan. Van der Meulen zag in haar documentaires echter de authentieke toon die haar met het scenario voor ogen stond. "Ik was onder de indruk van Eugenies documentaire Nonnevotte, die gaat over het carnaval. De film staat in de documentaire traditie, maar is geen klassieke documentaire. Hij is sterk geënsceneerd en zit heel dicht tegen fictie aan. Ook blijkt er een goed gevoel voor details uit. Eugenie kan heel goed kijken."
We begrijpen het goed: Jansen werd benaderd in de treatment-fase, dus nog voor het schrijven van het scenario. Van der Meulen: "Dat hoorde bij de opzet van de 'No more heroes'-serie. Men wilde in een vroeg stadium scenaristen aan regisseurs koppelen, zodat beiden op hetzelfde spoor zouden zitten." Omdat Van der Meulen haar scenario zo authentiek mogelijk wilde maken ("realistisch is iets anders; daar heb ik niets mee"), ging zij met Jansen research doen. Ze bezochten asielzoekerscentra, praatten met hulpverleners en zochten contact met Soedanese vluchtelingen.
Verbaasd reageren beiden op de vraag waarom Van der Meulen niet in haar eentje de research deed. Zij moest toch het scenario schrijven? "Voor een regisseur is research zelfs vanzelfsprekender dan voor een scenarist", stelt Van der Meulen. "Als scenarist kun je van alles verzinnen, maar een regisseur moet zorgen voor een geloofwaardige film." Jansen: "De research maakte het onderwerp tastbaar. Ik raakte er meer betrokken door." Van der Meulen: "De research diende als ijkpunt. Het maakte het mogelijk om te controleren of de geschreven scènes klopte. Nogmaals: ik kan als scenarist van alles verzinnen, maar bij deze film moest uit respect voor het onderwerp alles kloppen. Voortdurend besprak ik het scenario met Eugenie, die veel aan de uiteindelijke versie heeft bijgedragen."

Koeien
Het kloppende scenario sneuvelde in de laatste fase van de 'No more heroes'-selectie toen van de twaalf scenario's er zes moesten afvallen. Van der Meulen: "De keuzecommisie vond het goed, maar men wilde een totaalpakket samenstellen waarin ze deze film niet vonden passen. Het was een teleurstelling, want we waren met zijn tweeën al heel ver."
Van der Meulen zat niet bij de pakken neer, maar ontwikkelde het scenario binnen de stipendiumregeling van het Stimuleringsfonds verder. Ze schreef een versie van vijftig minuten en bood die de omroepen aan, maar die waren niet geïnteresseerd in een single-play. Dat Tussenland er toch is gekomen, is te danken aan Waterland, de producent die in het No more heroes-project aan de film was gekoppeld. Van der Meulen: "Zij stelden voor om de film in te dienen als Telefilm. Dat is goed afgelopen, want de RVU vond het een mooi scenario."
Wat de consequenties waren van de overstap van No more heroes naar Telefilm? Van der Meulen: "Voor het scenario had het geen gevolgen. De RVU heeft geen huisdramaturg, zodat ze me vrij lieten. Ook stemden ze in met de keuze van Eugenie als regisseur. Jansen: "De RVU heeft ons altijd gesteund. Ze gingen ervoor en lieten dat ook merken." Te mooi om waar te zijn? Van der Meulen: "Natuurlijk besprak ik het scenario wel met de RVU, maar dat waren gewone voortgangsgesprekken. Ze hebben me nooit in een bepaalde richting willen sturen."
Een prettig gevolg van de overgang naar Telefilm was meer geld. Van der Meulen: "Het budget voor de No more heroes-films was negenhonderdduizend gulden en dat van Telefilms 1,7 miljoen." Jansen: "Met het extra geld konden we meer draaidagen maken. Dat was ook nodig, want we hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt. We werkten met ongeschoolde acteurs. Ook spelen koeien en een kat belangrijke rollen. Ook die zijn niet makkelijk te regisseren."

Fundament
Een gevoelig moment voor elke scenarist is de overdracht van het scenario aan de regisseur. Gaat hij het verpesten of maakt hij er een mooie film van? Van der Meulen had geen last van twijfels. "Ik had het gevoel dat Eugenie precies begreep om welke emoties het voor mij draaide. Daarom kostte het me geen moeite om afstand te doen van het scenario, terwijl zij er van alles in zou kunnen veranderen. Dat is ook gebeurd, want veel scènes zijn gesneuveld."
Jansen: "Ik wil dat de film het gevoel oproept dat je echte mensen ziet, maar sommige scènes deden dat niet. De authenticiteit stond voorop, want dat is het fundament van de film." Ze legt uit waarom scènes om veel redenen sneuvelden. "In het scenario is de Soedanese jongen twaalf jaar, maar een jongen van die leeftijd konden we niet vinden. Het werd een jongen van achttien, zodat sommige scènes te kinderachtig waren. Ook sneuvelden er scènes, omdat sommige locaties anders waren dan in het script."
Montage is de meest onderschatte fase in het filmproces. Een slechte editor monteert uit schitterend materiaal een waardeloze film. Een goede editor oefent veel invloed uit op het eindresultaat. Wat gebeurde er met het materiaal van Tussenland in de beslotenheid van de studio? Wie had het voor het zeggen? Jansen: "We hebben eerst alle scènes achter elkaar gelegd, wat een film opleverde van drieëneenhalf uur." Voor het inkorten had Jansen de beschikking over de ervaren editors Danniel Danniel en Jessica de Koning. "We bepaalden samen wat in de film bleef. De producenten keken ook mee, maar oefenden geen wezenlijke invloed uit, omdat ze de mogelijkheden van het materiaal niet kenden." Van der Meulen: "Producenten zijn geen scenaristen, regisseurs of editors."

Paradoxaal
We keren terug naar de auteurstheorie, die wil dat Tussenland de unieke schepping is van Jansen. Zelf ziet ze het anders. "Het is een film van meer mensen." Van der Meulen: "Ik zeg het niet snel, maar bij deze film voel ik het ook zo." Dat mag zo zijn, maar op de aftiteling staat dat Tussenland een film is van Jansen. Zij zal worden uitgenodigd door het Filmfestival Rotterdam en niet Van der Meulen. De publiciteit rond de film zal zich richten op de regisseur. Jansen heeft het er moeilijk mee. "Ik heb zeven documentaires gemaakt en daarin was ik onderdeel van de crew. Zo voelde ik het ook. Ik merk dat het bij speelfilms heel anders gaat. Iedereen komt nu naar mij, terwijl ik vind dat Tussenland door een groepje mensen is gemaakt. Veel mensen hebben een bijdrage geleverd, maar nu wordt ik ineens naar voren geschoven."
Weg met de auteurstheorie? Jansen vindt van wel: "Als regisseur moet je de inbreng van anderen durven toelaten. Je moet een houding hebben van: kom maar op met ideeën. Ik hou er niet van om me af te sluiten. Daarom is Tussenland het resultaat van de creatieve inbreng van velen." Volgens Van der Meulen bagatelliseert Jansen haar rol. "Tussenland is geen Gesamtkunstwerk. De film had alleen door Eugenie op deze manier gemaakt had kunnen worden. In handen van een andere regisseur had het scenario een andere film opgeleverd."
Dus toch: leve de auteurstheorie? Van der Meulen: "Nee, dat ook weer niet. Ik heb de personages ingebracht, die Eugenie en ik samen verder hebben ontwikkeld. Daarom voelt Tussenland ook als mijn film, maar Eugenie heeft uiteindelijk de film bepaald. Er zijn scènes gesneuveld en er zijn dialogen veranderd. Dat laatste gaat me aan het hart, omdat ik erg op taal let. Er zitten nu dialogen in die ik minder vind. Toch heeft Eugenie de essentie behouden. Ik denk zelfs beter dan een regisseur die alles letterlijk zou hebben verfilmd. Zo paradoxaal kan het uitpakken met scenario's."

Jos van der Burgtop
TUSSENLAND

Februari 2002 #230

Productie
Waterland Film
RVU
Regie
Eugenie Jansen
Scenario
Helena van der Meulen
Met
John Kon Kelei
Jan Munter
Willem Smit
Ingeborg Uyt den Bogaard

Kleur, 84 minuten

Te zien
in de Tiger Competitie van het Filmfestival Rotterdam en vanaf maart in de bioscopen

Titelindex


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1&


T

T2 Trainspotting
Taal is zeg maar echt mijn ding
TABEE TOEAN
Tabloid
Tabu
Tabu: A Story of the South Seas
TADPOLE
TAEGUKGI
TAG
Tag
THE TAILOR OF PANAMA
Takara — La nuit où j'ai nagé
THE TAKE
TAKE CARE OF YOUR SCARF, TATJANA
Take Shelter
TAKE THE LEAD
Take This Waltz
TAKEN
Taken 2
Taken 3
TAKERS
TAKING LIVES
The Taking of Deborah Logan
THE TAKING OF PELHAM 1-2-3
TAKING SIDES
TAKING WOODSTOCK
The Tale of Princess Kaguya (Isao Takahata over)
A TALE OF TWO SISTERS
THE TALENTED MR. RIPLEY
Tales (Ghesse-ha)
TALES FROM EARTHSEA
TALES FROM THE GOLDEN AGE
TALK TO ME
TALKING GUITARS
Tamara
TAMARA DREWE
TAMBIEN LA LLUVIA
Tampopo
TAN DE REPENTE
Tangerine
TANGO
TANGO ARGENTINO
LE TANGO DES RASHEVSKI
THE TANGO LESSON
TANK GIRL
Tanta agua
Tanzania Transit
THE TAO OF STEVE
TAPAS
Tape (Diederik van Rooijen)
TAPE (Richard Linklater)
TARA
TARA ROAD
TARNATION
Tarzan
DE TASJESDIEF
TASTE OF CHERRY (TA'M E GUILASS)
THE TASTE OF TEA
Tatsumi
TAURUS
TAXI
TAXI 2
TAXI 3
A Taxi Driver
Taxi Teheran
TAXIDERMIA
TBS
TE DOY MIS OJOS
TEA
TEA WITH MUSSOLINI
The Teacher
TEACHING MRS. TINGLE
TEAM AMERICA: WORLD POLICE
TEARS OF THE BLACK TIGER
TEARS OF THE SUN
TECHNOCALYPS
Ted
Ted & de schat van de mummie
Ted 2
TED BUNDY
Teen Titans GO! at the Movies
TEGEN HET VERGETEN
TEIGETJES FILM
TEKKONKINKREET
TELEGRAM
TELL NO ONE
TEMMINK: THE ULTIMATE FIGHT
LES TÉMOINS
TEMPORADA DE PATOS
LE TEMPS DU LOUP
LES TEMPS QUI CHANGENT
LE TEMPS QUI RESTE
LE TEMPS RETROUVÉ
TEMPTATION OF A MONK
THE TEMPTATION OF ST. TONY
TEMPUS FUGIT
TEN
TEN CANOES
TEN MONOLOGUES FROM THE LIVES OF THE SERIAL KILLERS
TENACIOUS D: THE PICK OF DESTINY
TENDER SON — THE FRANKENSTEIN PROJECT
TENDERNESS
La tendresse
Term Life
THE TERMINAL
TERMINAL VELOCITY
Terminator 2: Judgement Day 3D
TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES
TERMINATOR SALVATION
Terminator: Genesys
THE TERMINATOR: SPECIAL EDITION
TERMINUS PARADIS
Terraferma
TERRIBLY HAPPY
TERRORAMA!
TERUG NAAR DE KUST
TESIS
THE TESSERACT
DAS TESTAMENT DES DOKTOR MABUSE
Testament of Youth
LA TETA ASUSTADA
LA TÊTE EN FRICHE
La tête haute
TETSUO II: THE BODY HAMMER
Texas Chainsaw Massacre
THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE
THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE: THE BEGINNING
Texas Killing Fields
TEZA
THANK YOU FOR SMOKING
Thank You for Your Service
Thanks for Sharing
That Awkward Moment
That Small Piece
That Sugar Film
THAT THING YOU DO!
The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2
Theeb
Their Finest
Thelma
THELONIOUS MONK: STRAIGHT NO CHASER
The Theory of Everything
THERE WILL BE BLOOD
THERE'S ONLY ONE JIMMY GRIMBLE
THERE'S SOMETHING ABOUT MARY
Thérèse Desqueyroux
THEY
THE THICK OF IT
THE THIN RED LINE
The Thing
THINGS TO DO IN DENVER WHEN YOU'RE DEAD
THINGS WE LOST IN THE FIRE
THINGS YOU CAN TELL JUST BY LOOKING AT HER
THE THIRD MIRACLE
The Third Murder (Sandome no satsujin)
The Third Side of the River
THE THIRD WHEEL
THIRTEEN
THIRTEEN DAYS
THIRTEEN GHOSTS
THIS BOY'S LIFE
THIS FILM IS NOT YET RATED
This is 40
THIS IS ENGLAND
This Means War
This Must Be the Place
THIS WORLD, THEN THE FIREWORKS
THE THOMAS CROWN AFFAIR
THOMAS EST AMOUREUX
THOR 3D
Thor: Ragnarok
Thor: The Dark World
Those Who Feel the Fire Burning
A THOUSAND ACRES
THOUSAND PIECES OF GOLD
A Thousand Times Good Night
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
THE THREE BURIALS
The Three Disappearances of Soad Hosni
Three Generations
THREE KINGS
THREE MILES NORTH OF MOLKOM
THREE MONKEYS
The Three Musketeers (Paul W.S. Anderson)
THE THREE MUSKETEERS (Stephen Herek)
THREE NINJAS
THREE SEASONS
THREE TIMES
THREE TO TANGO
THREESOME
THRILLER — EN GRYM FILM
THROUGH THE OLIVE TREES
Through the Wall (Laavor et Hakir)
THUIS
THUMBSUCKER
THUNDERBIRDS
THUNDERHEART
TIC TAC
TICKET TO JERUSALEM
TICKETS
TIDELAND
TIE XI QU: WEST OF THE TRACKS
Tiempo compartido
TIENGEMETEN
Tiere
TIERRA
La tierra y la sombra
THE TIGER AND THE SNOW
TIGERLAND
EEN TIJD VOOR DRONKEN PAARDEN
TIJL UILENSPIEGEL
TILL HUMAN VOICES WAKE US
TIM BURTON'S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS
TIMBOEKTOE
Timbuktu
TIME AND TIDE
THE TIME MACHINE
THE TIME THAT REMAINS
A TIME TO KILL
A TIME TO LOVE AND A TIME TO DIE
THE TIME TRAVELLER'S WIFE
Time Trial (Finlay Pretsell over)
TIMECOP
TIMELINE
Times like deese
THE TIMES OF HARVEY MILK
TIN CUP
TINA, WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT
Tini, het nieuwe leven van Violetta
TINKE
Tinker Bell
Tinker Tailor Soldier Spy
TINKERBEL EN DE GROTE REDDINGSOPERATIE
Tinkerbell & de legende van het Nooitgedachtbeest
Tinkerbell en de piraten
TIRAMISU
TIRZA
TISHE!
TITAN A.E.
TITANIC
Titanic 3D
TITUS
TMNT
TO DIE FOR
TO END ALL WARS
To My Beloved (Para monha amada morta)
To Rome with Love (Woody Allen over)
TO SANG FOTOSTUDIO
To Stay Alive — A Method
To the Wonder
TO WONG FOO, THANKS FOR EVERYTHING! JULIE NEWMAR
DIE TÖDLICHE MARIA
TODO SOBRE MI MADRE (ALL ABOUT MY MOTHER)
Toegetakeld door de liefde
DE TOEKOMST IS OVER EEN UUR
Toen mijn vader een struik werd (setbezoek)
Toen was geluk heel gewoon — De film
TOGETHER (Chen Kaige)
TOGETHER (Lukas Moodysson)
TOKYO DECADENCE
TOKYO EYES
TOKYO FIST
TOKYO RAIDERS
TOKYO SONATA
Tokyo Trial
TOLLBOOTH
TOM & THOMAS
TOM & VIV
Tom à la ferme
TOM AND JERRY
Tom of Finland
Tomb Raider
TOMBOY
TOMBSTONE
TOMMY BOY
Tomorrow
TOMORROW NEVER DIES
Toni Erdmann
TONINO
Tonio
Tony
Tony 10
TONY MANERO
TONY TAKITANI
TOO MUCH FLESH
TOOTLETUBS & JYRO
Top of the Lake
Top of the Lake China Girl
TOPSY-TURVY
Torn
TORQUE
Toscaanse bruiloft
Tot altijd
TOT ZIENS
TOTAL BALALAIKA SHOW
TOTAL ECLIPSE
TOTAL LOSS
Total Recall
TOTALLY F***ED UP
TOTALLY SPIES!
Toto and His Sisters
TOTÒ CHE VISSE DUE VOLTE
TOUCH
THE TOUCH
TOUCH OF EVIL
A TOUCH OF FEVER
A Touch of Sin
Touch of the Light
TOUCHING THE VOID
Tour de France
TOUR DES LÉGENDES
THE TOURIST
TOURNÉE
LA TOURNEUSE DE PAGES
Tous ensemble
Tous les chats sont gris
TOUS LES MATINS DU MONDE
TOUS LES SOLEILS
TOUT EST PARFAIT
Le tout nouveau testament
TOUT VA BIEN (ON S'EN VA)
TOWELHEAD
Tower Heist
Towers & Comets (Torres & cometas)
THE TOWN
TOWN AND COUNTRY
TOY STORY
TOY STORY 1 & 2, 3D
TOY STORY 2
TOY STORY 3, 3D
Tracers
Tracks
TRADE
TRAFFIC
TRAHIR
Train to Busan
TRAINING DAY
TRAINSPOTTING
Trainwreck
TRAITOR
TRAMONTANA
Tramontane (Rabih) (Vatche Boulghourian over)
Trance
TRANSAMERICA
Transcendence
TRANSE
TRANSFORMERS
Transformers: Age of Extinction
Transformers: Dark of the Moon 3D
TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN
Transformers: The Last Knight
Transit Havana
TRANSPORTER
TRANSPORTER 2
The Transporter Refueled
TRANSSIBERIAN
TRANSYLVANIA
THE TRAP (KLOPKA)
Trash
TRASH HUMPERS
TRAVELING BIRDS
TRAVELLERS AND MAGICIANS
The Treasure (Corneliu Porumboiu over)
TREASURE PLANET (PIRATENPLANEET)
THE TREE
THE TREE OF LIFE
TREES LOUNGE
Treme seizoen 1
TRÊS IRMÃOS
Trespass (Joel Schumacher)
TRESPASS (Walter Hill)
TRI BRATA
THE TRIAL
TRIAL BY JURY
TRIANGLE
The Tribe
THE TRIBUNAL
TRICKS
TRIGGER
THE TRIGGER EFFECT
Trio — De jacht op een legendarische schat
THE TRIP
The Trip to Italy
The Trip to Spain
DE TRIP VAN TEETJE
Triple 9
TRIPLE AGENT
TRIPLE BOGEY ON A PAR 5 HOLE
LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE
Trippel Trappel: dierensinterklaas
Trishna
TRISTAN + ISOLDE
TRISTRAM SHANDY: A COCK AND BULL STORY
TROIS COULEURS: BLANC
TROIS COULEURS: BLEU
TROIS COULEURS: ROUGE
Trois mondes
Trois souvenirs de ma jeunesse
TROIS VIES ET UNE SEULE MORT
TROJAN EDDIE
THE TROLL HUNTER
Trolls
TROMABILIA
TROPA DE ELITE
La Tropa de Elite 2
TROPIC THUNDER
TROPICAL MALADY
LE TROU
Trouble with the Curve
TROUBLED WATER
TROY
THE TRUCE
TRUE CRIME
True Detective
TRUE GRIT
TRUE LIES
TRUE NOON
TRUE ROMANCE
Truman
THE TRUMAN SHOW
Trumbo
TRUST
THE TRUTH ABOUT CATS & DOGS
Truth or Dare
TRYS DIENOS
TSATSIKI
TSATSIKI 2
Tschick
TSOTSI
Tu dors Nicole
TU RIDI
TUCKER & DALE VS EVIL
TUESDAY, AFTER CHRISTMAS
DE TUIN VAN DE FINZI-CONTINI'S
Tuintje in mijn hart
Tula: The Revolt
Tulip Fever
Tulipani
Tully
TULPAN
THE TULSE LUPER SUITCASES. PART ONE: THE MOAB STORY
Turbo
TURBULENCE
Türelem (With a Little Patience)
The Turin Horse
Turist
TURISTAS (Previously Unreleased)
TURKS FRUIT
THE TURNER REVELATION
TURTLE: THE INCREDIBLE JOURNEY
TURTLES CAN FLY
Tussen 10 en 12
TUSSEN HEMEL EN AARDE
TUSSENLAND
TUSSENSTAND
DE TUSSENTIJD
TUVALU
THE TUXEDO
TUYA'S MARRIAGE
TWEE KEER IDA (FORBUDT FOR BØRN)
TWEE VROUWEN
De tweeling
TWELFTH NIGHT
TWELVE
TWENTYFOURSEVEN
Twentynine Palms
TWILIGHT (Catherine Hardwicke)
TWILIGHT (Robert Benton)
The Twilight Saga: Breaking Dawn — Part 1
TWILIGHT SAGA: ECLIPSE
TWILIGHT SAMURAI
TWIN FALLS IDAHO
TWIN PEAKS FIRE WALK WITH ME
TWIN TOWN
TWISTED
TWISTER
TWO BITS
The Two Faces of January
TWO FAMILY HOUSE
TWO FOR THE MONEY
TWO HANDS
THE TWO HORSES OF GENGHIS KHAN
TWO LOVERS
Two Mothers
TWO MUCH
Two Night Stand
TWO WEEKS NOTICE
TWO-LANE BLACKTOP
TYKHO MOON
Tyrannosaur